Výroční a pololetní zprávy

Naše výsledky v pravidelných publikacích

Zprávy o hospodaření s majetkem v ČSOB Asset Management a zprávy o hospodaření s majetkem ve fondech obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společností.

Společnost

Obhospodařované fondy