Informace o ČSOB AM

Seznamte se s našimi výsledky.

O společnosti:

ČSOB AM je jednou z předních společností na trhu poskytující klientům služby v oblasti kolektivního investování, včetně správy lokálních i zahraničích podílových fondů, a také investiční službu obhospodařování cenných papírů. Své služby poskytuje zákazníkům především prostřednictvím poboček ČSOB, obchodních míst České pošty a finančních center Poštovní spořitelny.

Struktura

Nicole Krajčovičová

Nicole Krajčovičová

ředitelka ČSOB Asset Management

Nicole Krajčovičová vystudovala VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod, bankovnictví a monetární ekonomie. Dále je absolventkou programu MBA u ČVUT ve spolupráci se Sheffield Hallam University. V ČSOB pracuje od roku 1996. Působila v oblasti podpory finančních a kapitálových trhů v rámci Operations v různých odborných a manažerských rolích, v letech 2007-2010 na pozici výkonné manažerky. V roce 2010 přešla do ČSOB investiční společnosti na pozici COO (odpovědnost za Operations v oblasti kolektivního investování a diskrečních portfolií). Od září 2012 je členkou představenstva ČSOB Asset Management a do konce roku 2018 řídila útvary Zpracování operací, Právní oddělení, oddělení Compliance a Řízení rizik. V současnosti je generální ředitelkou ČSOB Asset Management a je zodpovědná za správu fondů a portfolií klientů, za investiční strategii a za finanční řízení. Nicole Krajčovičová je členkou Výkonného výboru AKAT.

Petr Dolanský

Petr Dolanský

člen představenstva odpovědný za Operations

Petr Dolanský vystudoval Vysokou školu finanční a správní. Po ukončení studií (2006) nastoupil do ČSOB investiční společnosti, kde se nejdříve věnoval podpoře prodeje a vývoje produktů a následně více než dva roky pracoval v útvaru Plánování a controlling. Od roku 2009 působil na různých manažerských pozicích v rámci společnosti ČSOB investiční společnost, resp. ČSOB AM (manažer oddělení plánování a výkaznictví, zástupce finančního ředitele společnosti). V současné době je finančním ředitelem ČSOB AM a kromě odpovědnosti za finanční řízení společnosti má na starosti i část Operations (účetnictví fondů, kalkulace NAV). Nově bude na úrovni člena představenstva společnosti odpovědný za Operations (administrace fondů a diskrečních portfolií), procesní/projektové řízení a IT/aplikační management. V rámci organizace AKAT je aktivním členem odborné sekce pro informační povinnost a asset management.

Marek Fér

Marek Fér

člen představenstva odpovědný za Kontrolní funkce

Marek vystudoval Univerzitu Karlovu, Fakultu sociálních věd v Praze. V ČSOB pracuje od roku 1997, kdy nastoupil do analytického útvaru Finančních trhů, který následně i vedl. V posledních 14 letech zastával funkce Manažera v oblasti řízení finančních rizik. Nyní je manažerem zodpovědným za oblast finančních rizik. Je zodpovědný za tržní a likviditní rizika v ČSOB, řízení kapitálu i vykazování úvěrových rizik. Marek je také členem několika významných výborů a rad. Je členem rady pro řízení rizika ALM a likvidity skupiny KBC a také členem České bankovní asociace v rámci regulační komise.

Základní údaje

NázevČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Datum založení3. 7. 1998

Struktura vlastníků k 13. 2. 2019:

Podíl na základním kapitáluKBC Asset Management, NV - 100 %
Základní kapitál v tis. Kč*499 000
Předmět podnikáníČinnost kolektivní a individuální správy portfolií v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou

* Základní kapitál je tvořen pokladní hotovostí a pohledávkami za bankami.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Celkový objem majetku svěřeného ČSOB AM (v mld. Kč)* 156 154 147 137 145 163 186 199 208 220 220
Objem majetku ve fondech distribuovaných skupinou ČSOB (v mld. Kč)** 83 80 76 70 69 76 89 99 100 107 105

* dle metodiky AKAT, celková statistika včetně fondů a asset managementu
** dle metodiky AKAT, domácí a zahraniční fondy prodané v rámci skupiny ČSOB

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen ČSOB AM) je členem skupiny ČSOB. Spravuje majetek klientů v objemu 220 miliard korun, a to pro jednotlivce, penzijní fondy, municipality a instituce.

V oblasti kolektivního investování patří dlouhodobě k největším distributorům domácích a zahraničních fondů s výrazně bohatou nabídkou produktů.

Ve spolupráci se skupinou KBC je předním evropským centrem pro přípravu strukturovaných fondů, dříve byla jedničkou na trhu v přípravě zajištěných fondů. Každý měsíc uvádí na trh několik produktů a od roku 2000 jimi prošlo 100 miliard korun. Většina českých klientů strukturovaných fondů využívá nabídky ČSOB AM. Co do objemu spravovaného majetku společnost patří mezi tři největší správce na českém trhu.

Společnost vyznává hodnoty vysoké morální integrity a naprosté informační korektnosti. Nepřetržitě také zdokonaluje služby pro klienty.

Obecné zásady vyloučení pro udržitelné fondy a SRI fondy

Politika odměňování

Politika odměňování skupiny KBC, do níž společnost ČSOB AM patří, je rámcem pro řádné postupy odměňování v rámci skupiny KBC po celém světě v souladu se strategií udržitelnosti podniků a s ohledem na evropské a případně národní právní předpisy zaměřené na udržitelnost).

Cílem Politiky odměňování skupiny KBC je zajistit soulad s řádným a účinným řízením rizik a podporovat je (např. „udržitelnost“ je specifickým parametrem hodnocení vrcholového vedení).

Politika odměňování skupiny KBC si dále klade za cíl zabránit, aby pobídky vedly k nadměrnému riskování a zajišťuje, aby výplata pohyblivé složky odměny byla v souladu s dlouhodobými zájmy skupiny KBC (např. pohyblivá složka odměny by neměla podněcovat k riskování nad rámec ochoty riskovat různými subjekty skupiny KBC a je-li to relevantní, vycházet ze zisku upraveného o riziko a likviditu, nikoli z hrubých výnosů. Kromě toho jsou možné ex ante a ex post úpravy pohyblivé složky odměny, aby byla zajištěna strategie udržitelnosti).

Rizika udržitelnosti

Obecná politika vyloučení pro konvenční fondy a fondy SRI

Politika vyloučení pro fondy udržitelného rozvoje

Kontakt

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Radlická 333/150, 150 00 Praha 5

IČO: 25677888

Zapsána 1. ledna 2019 u Městského soudu v Praze, spisová značka A 79022

Všechny kontakty