Portfolio manažeři fondů

Staráme se o vaše investice

RNDr. Jiří Sušický

RNDr. Jiří Sušický, CFA

portfolio manažer

Jiří Sušický má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2002. V minulosti pracoval jako akciový analytik ve společnosti Patria Finance a dále jako portfolio manažer v Patria Asset Management. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a držitelem titulu MBA z Arizona State University v USA. Je rovněž držitelem titulu CFA.

Ing. Martin Horák

Ing. Martin Horák

portfolio manažer

Martin Horák má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2002. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů, smíšených fondů a fondů s globální investiční strategií. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Bankovního Institutu v Praze. V minulosti pracoval jako portfolio manažer v ČSOB a předtím jako analytik ve společnosti Hex Capital.

Ing. Pavel Kopeček

Ing. Pavel Kopeček, CFA

portfolio manažer

Pavel Kopeček má více než 15 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007. Předtím působil jako makléř ve skupině Fio. V současnosti má na starosti akciové investice ve smíšeném fondu ČSOB Bohatství a správu akciových fondů ČSOB. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem certifikátu CFA.

Petr Kubec, CFA

Petr Kubec, CFA

portfolio manažer

Petr Kubec má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007. Předtím působil v Komerční bance, kde pracoval jako analytik finančních trhů a později jako portfolio manažer. V současnosti má na starosti správu smíšených portfolií a fondů s globální investiční strategií. Je držitelem titulu CFA.

Ing. Radim Kotrouš

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Radim Kotrouš má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2003. Předtím působil jako portfolio manažer ve společnosti OB Invest. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů a ČSOB penzijních fondů. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

Ing. Michal Žofaj

Ing. Michal Žofaj, CFA

portfolio manažer

Michal Žofaj má více než 14 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2013. Předtím pracoval jako portfolio manažer ve skupině Allianz, kde měl na starosti správu investic pro pojišťovnu a penzijní fond. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů, smíšených fondů pro slovenskou klientelu a portfolií ČSOB poisťovne. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

Ing. Jan Bureš

Ing. Jan Bureš, CFA

portfolio manažer

Jan Bureš má více než 15 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2010. Předtím pracoval ve skupině AIG jako analytik a později jako investiční manažer. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů, smíšených fondů a portfolií ČSOB Pojišťovny. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.