ČSOB Portfolio Pro listopad 95

Global Partners ČSOB Portfolio Pro listopad 95

 • Hodnota 964,9600  CZK
 • Datum aktualizace 20. 09. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 61,5 %
 • Dluhopisy 27,8 %
 • Depozita a peněžní trh 10,1 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0,6 %
 • Výnos v měně -3,50 %
 • Roční výnos v měně -0,45 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu -0,19 0,40 2,29 6,36 0,53 -0,26 -0,61 -0,32 -1,05
V CZK -0,19 0,40 2,29 6,36 0,53 -0,26 -0,61 -0,32 -1,05

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 56,99 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 04. 11. 2013
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 964,9600
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2021
ISIN ISIN LU0959924803
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,15 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka smíšený fond s ochranou
Hraniční hodnota Hraniční hodnota 863,3695 CZK (do 31. 10. 2021)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra, Česká pošta
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Global Partners ČSOB Portfolio Pro listopad 95
 • Ve fondu jsou zastoupeny různé investiční nástroje, od nízkorizikových (hotovost, dluhopisy) až po takové, které mohou přinést vysoké výnosy, ale i riziko (akcie, komodity a realitní investice).

 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.

 • V případě příznivého vývoje trhu akcií fond zvyšuje podíl dynamičtější složky, abyste se maximálně podíleli na jeho růstu.
 • Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2021)

  Akcie61,5 %
  Dluhopisy27,8 %
  Depozita a peněžní trh10,1 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0,6 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory