ČSOB Portfolio Pro listopad 95

Global Partners ČSOB Portfolio Pro listopad 95

 • Hodnota 948,1800  CZK
 • Datum aktualizace 10. 10. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 29,19 %
 • Dluhopisy 48,55 %
 • Depozita a peněžní trh 19,85 %
 • Realitní investice 2,41 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně -5,18 %
 • Roční výnos v měně -0,89 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu -0,39 -0,85 -0,53 -1,68 -2,24 -1,09 -1,64 -1,28
V CZK -0,39 -0,85 -0,53 -1,68 -2,24 -1,09 -1,64 -1,28

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 206,75 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 04. 11. 2013
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 948,1800
Datum aktualizace Datum aktualizace 10. 10. 2019
ISIN ISIN LU0959924803
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 % ročně z aktiv fondu ze skupiny ČSOB/KBC, z ostatních aktiv 1,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka smíšený fond s ochranou
Hraniční hodnota Hraniční hodnota 910,8315 CZK (do 31. 10. 2019)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra, Česká pošta
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Global Partners ČSOB Portfolio Pro listopad 95

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Kde vidíme největší potenciál? Prosperující ekonomika podporuje investice a spotřebu, digitální pokrok žene vpřed IT a růst úroků spolu se silnou poptávkou po úvěrech pomáhá k ziskovosti bank a pojišťoven. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Portfolio Pro listopad 95 investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

 • Cílem fondu je omezit ztráty plynoucí z možných výkyvů na trzích. Plní v portfoliu obrannou funkci, kdy tyto propady zbrzdí, případně zastaví.


 • Naši odborníci neustále hledají příležitosti, jak vaše peníze nejlépe zhodnotit nebo zabránit poklesu jejich hodnoty v aktuálních tržních podmínkách.


 • Široké rozložení omezuje kolísání hodnoty portfolia v čase.


 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


 • Do čeho investujete

 • Ve fondu jsou zastoupeny různé investiční nástroje, od nízkorizikových (hotovost, dluhopisy) až po takové, které mohou přinést vysoké výnosy, ale i riziko (akcie, komodity a realitní investice).


 • Unikátní systém správy snižuje riziko poklesu ceny fondu pod hranici 95 % stanovenou vždy na jeden rok.


 • V případě příznivého vývoje trhu akcií fond zvyšuje podíl dynamičtější složky, abyste se maximálně podíleli na jeho růstu.
 • Vývoj fondu

  Fond ČSOB Portfolio Pro listopad 95 snížil na konci října 2016 svoji hraniční hodnotu (platí do 31. října 2017) z 968,23 na 928,95 korun. Podíl akciové složky vzrostl za sledované období (srpen–říjen 2016) z 3,23 % na 26,09 %. Fond si primárně klade za cíl ochránit hraniční hodnotu, proto byl podíl akciové složky v minulém čtvrtletí velmi nízký. Snížení hraniční hodnoty umožnilo navýšení podílu akcií, a tím se zvýšil potenciál fondu do budoucna. Aktuální rychlostní stupeň je vyvážený.

  V globální alokaci udržujeme nadvážené severoamerické akcie a rozvíjející se trhy jihovýchodní Asie. Sektorově vnímáme pozitivně defenzivní sektor zdravotní péče a nadále věříme informačním technologiím. Podvažujeme síťová odvětví, průmysl, materiály a finance. Neutrálně vnímáme cyklický spotřební sektor, zboží běžné spotřeby, energetiku a telekomunikace. Dále preferujeme akcie s vysokým dividendovým výnosem a programy zpětných odkupů, akcie s nízkou volatilitou a společnosti, jejichž byznys je navázán na vodu. V rámci dluhopisové složky máme opatrnější postoj k dlouhodobým dluhopisům a preferujeme kratší průměrnou dobu do splatnosti (duraci) portfolia. Oproti benchmarku zůstávají nadváženy korporátní dluhopisy na úkor dluhopisů státních. Hodnota fondu za poslední tři měsíce klesla o 0,33 %.


  Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.09.2019)

  KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP13,83 %
  OPT FD CSOB KRATKO DLUHOPISU IS B12,49 %
  KBC RENTA CZECH IS B KAP7,97 %
  KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP7,54 %
  KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP4,62 %
  KBC EQT AMERICA IS B KAP4,55 %
  KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP4,22 %
  KBC INT FUND CZK OMEGA INST B SHARES3,77 %
  KBC RENTA ST ACC 1 EUR IS B KAP2,94 %
  KBC BDS CORP EUR IS B KAP2,81 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.09.2019)

  Akcie29,19 %
  Dluhopisy48,55 %
  Depozita a peněžní trh19,85 %
  Realitní investice2,41 %
  Alternativní investice0 %

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory