KBC Interest Fund CZK Omega

KBC Interest Fund CZK Omega

 • Hodnota 11 056,9000  CZK
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)

Vývoj

PDF leták
Foto
Michal Žofaj
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Ceny dluhopisů pokračovaly v měsíci srpnu v růstu a český dluhopisový trh zůstal nadále… číst dál
 • Výnos v měně 10,51 %
 • Roční výnos v měně 0,85 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,15 0,48 1,21 1,37 0,41 0,13 0,17 0,03 0,29 0,70
V CZK 0,15 0,48 1,21 1,37 0,41 0,13 0,17 0,03 0,29 0,70

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 2180,11 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 10. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 11 056,9000
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN LU0321028754
Minimální investice Minimální investice 10 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,3 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Interest Fund CZK Omega

Investiční zaměření

Tento fond určený pro právnické osoby investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu a durací investičních nástrojů v horizontu 1 – 9 měsíců.
Podílové listy lze koupit či prodat každý bankovní den v měsíci.


Měsíční komentář správce fondu k 31.8.2019

FotoMichal Žofaj - portfolio manažer

Ceny dluhopisů pokračovaly v měsíci srpnu v růstu a český dluhopisový trh zůstal nadále pod výrazným vlivem vývoje ze zahraničí. Zahraniční investoři kupují dluhopisy v obavách o zpomalení ekonomiky, eskalace obchodních válek a blížícímu se brexitu.

Česká ekonomika je stále v poměrně dobrém stavu a zpomalení v Eurozóně se v ČR výrazně neprojevuje. Mírně zklamaly maloobchodní tržby a průmyslová produkce. Naopak hrubý domácí produkt vzrostl ve druhém čtvrtletí meziročně o 2,70%. Na začátku měsíce zasedala Česká národní banka, která jednomyslně ponechala sazby nezměněné na úrovni 2,00%. Červencová inflace se zvýšila a indikuje, že by domácí úrokové sazby měly zůstat v nejbližší době na současných úrovních. Inflace meziročně dosáhla 2,90% a nachází se tak výrazně nad cílem České národní banky.

Data z americké ekonomiky byla smíšená. Předstihové indikátory ukázaly mírně sestupný trend. Finanční trhy ovlivnilo rozhodnutí Donalda Trumpa, který zavedl nová cla, na která Čína reagovala oslabením měny a odvetnými opatřeními. Ekonomická data z USA byla v souladu s očekáváními trhu. Míra nezaměstnanosti je stále blízko historických minim. Dobrá čísla vykázaly maloobchodní tržby, naopak mírně zklamala průmyslová produkce. V Evropě se mírně zlepšily předstihové indikátory. Čísla ve výrobě jsou však pod hranicí 50, což naznačuje zpomalení. Překvapily maloobchodní tržby, zatímco průmyslová produkce byla mírně horší. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně ve druhém čtvrtletí o 1,10%, což bylo v souladu s očekáváním analytiků. Inflace v červenci vzrostla pouze o 1,00%. Inflace se tak stále nachází pod cílem ECB. V Evropě rezonovaly hlavně politické události - pád vlády v Itálii a další vývoj ohledně brexitu mohou udržovat trhy v nejistotě.

Stále se domníváme se, že korunové úrokové výnosy jsou relativně nízko vzhledem k současné situaci české ekonomiky a mají prostor pro růst, jakmile se sníží hlavní ekonomická rizika. Důvodem je pozitivní vývoj české ekonomiky a vyšší inflace. Potencionálním rizikem je výraznější pokles globální ekonomiky, obchodní války a BREXIT. Z dluhopisů nadále preferujeme kratší termínované vklady, které jsou v porovnání s delšími dluhopisy méně citlivé na pohyb úrokových sazeb. Co se týče podnikových dluhopisů, tak je aktuálně vnímáme neutrálně.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory