KBC Interest Fund CZK Omega

KBC Interest Fund CZK Omega

 • Hodnota 11 043,4300  CZK
 • Datum aktualizace 22. 08. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)

Vývoj

PDF leták
Foto
Michal Žofaj
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Ceny dluhopisů pokračovaly v červenci v růstu. Na českém trhu se projevila pozitivní nálada… číst dál
 • Výnos v měně 10,37 %
 • Roční výnos v měně 0,84 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,23 0,54 1,10 1,40 0,38 0,12 0,12 0,03 0,30 0,69
V CZK 0,23 0,54 1,10 1,40 0,38 0,12 0,12 0,03 0,30 0,69

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 2235,38 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 10. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 11 043,4300
Datum aktualizace Datum aktualizace 22. 08. 2019
ISIN ISIN LU0321028754
Minimální investice Minimální investice 10 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,3 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Interest Fund CZK Omega

Investiční zaměření

Tento fond určený pro právnické osoby investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu a durací investičních nástrojů v horizontu 1 – 9 měsíců.
Podílové listy lze koupit či prodat každý bankovní den v měsíci.


Měsíční komentář správce fondu k 31.7.2019

FotoMichal Žofaj - portfolio manažer

Ceny dluhopisů pokračovaly v červenci v růstu. Na českém trhu se projevila pozitivní nálada ze světových dluhopisových trhů, které profitovaly z očekávání snižování sazeb ze strany americké centrální banky a vyjádření ECB o potřebě podpory ekonomiky. Návrat centrálních bank k uvolňování měnové politiky souvisí obecně se slabší světovou ekonomikou a probíhajícími obchodními válkami. Česká národní banka v červenci nezasedala a rozhodnutí o dalším směrování měnové politiky je naplánováno na začátek srpna. Česká národní banka by měla ponechat sazby nezměněné na úrovni 2,0 %.

Ekonomická data v ČR zatím zpomalení globální ekonomiky nereflektují. Poměrně dobře si vedl průmysl a vzrostly květnové maloobchodní tržby. Inflace sice zpomaluje, její růst je však stále nad cílem centrální banky, když červnová inflace dosáhla 2.70 %. Světové zpomalení se zatím projevuje v poklesu předstihových indikátorů.

Americká centrální banka snížila sazby o 25 bazických bodů do koridoru 2,00 % až 2.25 %. Centrální banka tak reagovala na nejistoty, které přinášejí obchodní války a tedy rostoucí rizika zpomalení ekonomického růstu. Guvernér Powel však korigoval očekávání ohledně pokračování snižování sazeb, když řekl, že nelze očekávat začátek cyklu snižování sazeb. Centrální banka se také vyjádřila, že snížení sazeb je spíše preventivní a má podpořit americkou ekonomiku v dalšímu růstu. Americká ekonomika zatím vykazuje poměrně slušná ekonomická data. Trh práce je silný a nezaměstnanost je na úrovni 3,70 %. Inflace se nachází pod cílem centrální banky a v červnu meziročně vzrostla 1,60 %. V eurozóně je situace horší. Ekonomika zpomaluje, což má vliv i na pokles cenové hladiny. Inflace v červnu vzrostla meziročně pouze o 1,10 %. Evropská centrální banka tak naznačila, že vzhledem k nízké inflaci může podniknout další kroky směrem k uvolněnější měnové politice.

Domníváme se, že korunové úrokové výnosy jsou relativně nízko vzhledem k současné situaci české ekonomiky a mají prostor pro růst, jakmile se sníží hlavní ekonomická rizika. Důvodem je pozitivní vývoj české ekonomiky a vyšší inflace. Potencionálním rizikem je výraznější pokles globální ekonomiky, obchodní války a brexit. Z dluhopisů nadále preferujeme kratší termínované vklady, které jsou v porovnání s delšími dluhopisy méně citlivé na pohyb úrokových sazeb. Co se týče podnikových dluhopisů, tak je aktuálně vnímáme neutrálně.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory