KBC Interest Fund CZK Omega DIV

KBC Interest Fund CZK Omega DIV

Domicil: Lucembursko
Dohledový orgán: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Dovolte, abychom vás informovali, že fond KBC Interest Fund Omega bude dne 29.9.2017 přebírat fond KBC Interest Fund Alpha. Obchodování s tímto fondem nebude omezeno. Informace o důvodech a vlastním provedení sloučení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů a ve zprávě akcionářům.
 • Hodnota 9 988,0948  CZK
 • Datum aktualizace 21. 12. 2022
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

Leták

Investiční zaměření

Tento fond určený pro právnické osoby investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu...

číst dál

Hlavní výhody:

Široká diverzifikace portfolia rozkládá kreditní riziko.

Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,3 % ročně…číst dál

 • Výnos v měně 11,75 %
 • Roční výnos v měně 0,76 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,00 0,27 0,34 0,58 0,28 0,54 0,61 0,41 0,20 0,39
V CZK 0,00 0,27 0,34 0,58 0,28 0,54 0,61 0,41 0,20 0,39

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Souhrnný ukazatel rizik

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1,25 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 10. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 9 988,0948
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 12. 2022
ISIN ISIN LU0321028671
Minimální investice Minimální investice 10 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,3 %
Region Region Ostatní Evropa
Produktové skóre Produktové skóre PS2
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Interest Fund CZK Omega DIV

Investiční zaměření

Tento fond určený pro právnické osoby investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu a durací investičních nástrojů v horizontu 1 – 9 měsíců.

Fond vyplácí výnos prostřednictvím dividendy třikrát do roka (duben, srpen, prosinec). Podílové listy lze koupit či prodat každý bankovní den v měsíci.


Hlavní výhody

 • Široká diverzifikace portfolia rozkládá kreditní riziko.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,3 % ročně.


 • Vysoká likvidita + možnost volby mezi dividendovou a kapitalizační třídou.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory