ČSOB Dluhopisový DIV

ČSOB Dluhopisový DIV

Fond byl 12.11.2015 sloučen s fondem ČSOB bond mix. Informace o důvodech a vlastním provedení naleznete v záložce Dokumenty.

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 0,9998  CZK
 • Datum aktualizace 17. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj v měsíci srpnu byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu mírně pozitivní. Ceny dluhopisů pokračovaly v měsíci srpnu v růstu… číst dál
 • Výnos v měně 16,84 %
 • Roční výnos v měně 1,61 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -0,06 0,38 1,03 1,68 -0,29 -0,44 -0,16 0,09 0,45 1,22
V CZK -0,06 0,38 1,03 1,68 -0,29 -0,44 -0,16 0,09 0,45 1,22

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 91,16 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 27. 03. 2006
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9998
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 09. 2019
ISIN ISIN CZ0008472354
Minimální investice Minimální investice 3 000 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový DIV

Představujeme


Hledáte zajímavý fond, který bude tvořit základní stavební kámen dluhopisové části vašeho portfolia? Cílem fondu je přinášet zhodnocení odpovídající vývoji krátkodobých a střednědobých dluhopisů. ČSOB Střednědobých dluhopisů (dříve ČSOB bond mix) je dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.

Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných dalšími státy a českými i zahraničními korporacemi a bankami. Majetek fondu je investován do dluhopisů s minimálním ratingem (hodnocení bonity) alespoň na úrovni investičního stupně BBB– (podle Standard and Poor's), přičemž tyto cenné papíry s nejnižším povoleným ratingem, tj. BBB–, mohou tvořit max. 10 % majetku fondu.

Informace o vyplacených dividendách

za rok 20150,76 %
za rok 20160,40 %

Měsíční komentář správce fondu k 31.8.2019

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj v měsíci srpnu byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu mírně pozitivní. Ceny dluhopisů pokračovaly v měsíci srpnu v růstu a český dluhopisový trh zůstal nadále pod výrazným vlivem vývoje ze zahraničí. Zahraniční investoři kupují dluhopisy v obavách o zpomalení ekonomiky, eskalace obchodních válek a blížícímu se brexitu.

Česká ekonomika je stále v poměrně dobrém stavu a zpomalení v Eurozóně se v ČR výrazně neprojevuje. Mírně zklamaly maloobchodní tržby a průmyslová produkce. Naopak hrubý domácí produkt vzrostl ve druhém čtvrtletí meziročně o 2,70 %. Na začátku měsíce zasedala Česká národní banka, která jednomyslně ponechala sazby nezměněné na úrovni 2,00 %. Červencová inflace se zvýšila a indikuje, že by domácí úrokové sazby měly zůstat v nejbližší době na současných úrovních. Inflace meziročně dosáhla 2,90 % a nachází se tak výrazně nad cílem České národní banky.

Data z americké ekonomiky byla smíšená. Předstihové indikátory ukázaly mírně sestupný trend. Finanční trhy ovlivnilo rozhodnutí Donalda Trumpa, který zavedl nová cla, na která Čína reagovala oslabením měny a odvetnými opatřeními. Ekonomická data z USA byla v souladu s očekáváními trhu. Míra nezaměstnanosti je stále blízko historických minim. Dobrá čísla vykázaly maloobchodní tržby, naopak mírně zklamala průmyslová produkce. V Evropě se mírně zlepšily předstihové indikátory. Čísla ve výrobě jsou však pod hranicí 50, což naznačuje zpomalení. Překvapily maloobchodní tržby, zatímco průmyslová produkce byla mírně horší. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně ve druhém čtvrtletí o 1,10 %, což bylo v souladu s očekáváním analytiků. Inflace v červenci vzrostla pouze o 1,00 %. Inflace se tak stále nachází pod cílem ECB. V Evropě rezonovaly hlavně politické události - pád vlády v Itálii a další vývoj ohledně brexitu mohou udržovat trhy v nejistotě.

Oficiální úrokové sazby by měly na stávajících 2 % zůstat v ČR nezměněny. Inflace nad 2 % a pokračující hospodářský růst v ČR budou kompenzovat nejistoty ze zahraničí a očekáváme, že ČNB bude úrokové sazby držet delší dobu nezměněny. Aktuálně tedy udržujeme nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s hospodářským růstem v Evropě spojený s mírným růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory