ČSOB Dluhopisový DIV

ČSOB Dluhopisový DIV

Fond byl 12.11.2015 sloučen s fondem ČSOB bond mix. Informace o důvodech a vlastním provedení naleznete v záložce Dokumenty.

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,0007  CZK
 • Datum aktualizace 18. 11. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj v měsíci říjnu byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu mírně negativní. Ceny dluhopisů v říjnu klesaly… číst dál
 • Výnos v měně 16,93 %
 • Roční výnos v měně 1,59 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,05 0,04 0,79 1,64 0,38 -0,28 -0,15 0,03 0,36 1,09
V CZK 0,05 0,04 0,79 1,64 0,38 -0,28 -0,15 0,03 0,36 1,09

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 70,46 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 27. 03. 2006
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0007
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 11. 2019
ISIN ISIN CZ0008472354
Minimální investice Minimální investice 3 000 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový DIV

Představujeme


Hledáte zajímavý fond, který bude tvořit základní stavební kámen dluhopisové části vašeho portfolia? Cílem fondu je přinášet zhodnocení odpovídající vývoji krátkodobých a střednědobých dluhopisů. ČSOB Střednědobých dluhopisů (dříve ČSOB bond mix) je dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.

Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných dalšími státy a českými i zahraničními korporacemi a bankami. Majetek fondu je investován do dluhopisů s minimálním ratingem (hodnocení bonity) alespoň na úrovni investičního stupně BBB– (podle Standard and Poor's), přičemž tyto cenné papíry s nejnižším povoleným ratingem, tj. BBB–, mohou tvořit max. 10 % majetku fondu.

Informace o vyplacených dividendách

za rok 20150,76 %
za rok 20160,40 %

Měsíční komentář správce fondu k 31.10.2019

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj v měsíci říjnu byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu mírně negativní. Ceny dluhopisů v říjnu klesaly, což se projevilo na mírně negativní výkonnosti portfolia.

Výnosy českých státních dluhopisů se v měsíci říjnu změnily jen nepatrně a zaznamenaly mírný nárůst. Vyšší nárůst byl zaznamenán v eurozóně, kde primárním faktorem byla nižší averze investorů vůči riziku. Částečně se zmírnily obavy z dalšího vývoje světové ekonomiky a investoři věří, že brexit nakonec proběhne bez varianty tvrdého brexitu. Česká ekonomická data vykazují mírné zpomalení a čekáme, že Česká národní banka ponechá po nějakou dobu sazby nezměněné i navzdory faktu, že se inflace pohybuje nad inflačním cílem. Spotřebitelské ceny vzrostly v září meziročně o 2,70 %. Mírné známky zpomalení naznačuje český průmysl, naopak domácí poptávka je relativně silná, což je podpořeno zdravým růstem maloobchodních tržeb.

Americká ekonomika začíná vykazovat známky zpomalení a to se projevuje na indexu nákupních manažerů ISM, který delší dobu indikuje kontrakci sektoru. Zpomalení vykazuje i nevýrobní sféra. Trh práce i však zůstává velmi silný. Míra nezaměstnanosti poklesla na úroveň 3,50 %. Inflační čísla překvapila v USA směrem dolů, když inflace v září vzrostla o 1,70 % a nachází se tak pod inflačním cílem americké centrální banky. Ekonomický růst v eurozóně ve třetím čtvrtletí zpomalil na 1,10 %. Zaostává zejména průmysl, který je ovlivněný negativní náladou v Německu. Inflace v eurozóně zůstává stále nízká. Spotřebitelské ceny v září vzrostly meziročně o 0,80 %. ECB ponechala sazby nezměněny. Od listopadu bude novou presidentkou ECB Christine Lagarde, která ve funkci nahradila Maria Draghiho.

Oficiální úrokové sazby by měly na stávajících 2 % zůstat v ČR nezměněny. Inflace nad 2 % a pokračující hospodářský růst v ČR budou kompenzovat nejistoty ze zahraničí a očekáváme, že ČNB bude úrokové sazby držet delší dobu nezměněny. Aktuálně tedy udržujeme nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s hospodářským růstem v Evropě spojený s mírným růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku. Podnikové dluhopisy aktuálně vnímáme neutrálně.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory