ČSOB Perspektivních trhů 3

Optimum Fund ČSOB Perspektivních trhů 3

 • Hodnota 11,5600  CZK
 • Datum aktualizace 31. 01. 2020
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták
 • Výnos v měně 15,60 %
 • Roční výnos v měně 2,56 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Datum vzniku Datum vzniku 09. 05. 2014
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 01. 2020
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 11,5600
Datum aktualizace Datum aktualizace 31. 01. 2020
ISIN ISIN BE6261937054
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, po úpisu 3,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 3. 3. - 30. 4. 2014
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Perspektivních trhů 3

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory