ČSOB Perspektivních trhů 2

Optimum Fund ČSOB Perspektivních trhů 2

 • Hodnota 11,0600  CZK
 • Datum aktualizace 30. 08. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Investiční fond ČSOB Perspektivních trhů 2 je strukturovaný fond, který usiluje o růst prostřednictvím investic navázaných na globální akcie.Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 akcií, které odráží široké spektrum celosvětové ekonomiky... číst dál

Hlavní výhody:

Investice do 30 významných světových společností vyznačujících se vysokou tržní kapitalizací.

Zajištění 95 % investované částky... číst dál

 • Výnos v měně 10,60 %
 • Roční výnos v měně 1,86 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 105,81 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 07. 03. 2014
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 08. 2019
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 11,0600
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 08. 2019
ISIN ISIN BE6260676059
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2%, po úpisu 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 2. 1. - 28. 2. 2014
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Perspektivních trhů 2

Představujeme

Investiční fond ČSOB Perspektivních trhů 2 je strukturovaný fond, který usiluje o růst prostřednictvím investic navázaných na globální akcie.

Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 akcií, které odráží široké spektrum celosvětové ekonomiky. Akcie jsou vybrány na základě analýz investičních specialistů ČSOB/KBC. Do portfolia jsou zahrnuty akcie společností, u kterých se domníváme, že mají potenciál růstu zisku a zdroje pro jeho dosažení.

Při splatnosti bude vyplaceno 95 % investované částky plus 90 % z nárůstu hodnoty koše akcií. Nad 100 % se konečná hodnota investice dostane v případě, že růst hodnoty koše akcií bude vyšší než 5,56 %. Pokud bude konečná hodnota koše stejná nebo menší než počáteční hodnota, fond při splatnosti vyplatí 95 % původní investice.


Hlavní výhody

 • Investice do 30 významných světových společností vyznačujících se vysokou tržní kapitalizací.


 • Zajištění 95 % investované částky.


 • Participace na růstu koše akcií ve výši 90 % s neomezeným maximálním výnosem.


 • Možnost předčasného odprodeje za aktuální tržní cenu.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory