KBC Equity Fund North America Classic Shares ČSOB CZK

ČSOB Akciový Amerika

Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Investice od 1. ledna 2023 komunikujeme podle nové legislativy (obecný souhrn připravených změn). Mění se názvy některých investičních parametrů, zavádí se např. doporučená doba držení investice. Před jakoukoli další investicí by bylo dobré si projít konkrétní změny. Najdete je v novém sdělení klíčových informací (KID) níže na této stránce v sekci Dokumenty.
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) bude podstatně změněn. Novou verzi najdete od 1.1.2023 na stránkách jednotlivých fondů v sekci Dokumenty. Před další investicí do fondů včetně pravidelných investic Vám doporučujeme se s ním seznámit. Pozornost věnujte i doporučené době držení investice, která se mohla změnit. Bližší informace o změnách naleznete zde.
Podílový fond

Investujte s námi

 • Těžíte z perspektivních příležitostí silné americké ekonomiky
 • Investujete do více než 200 silných firem s atraktivním potenciálem
 • Fond se zaměřuje zejména na technologie, zdravotnictví a finance
 • Hodnota 2 358,4800  CZK
 • Datum aktualizace 21. 03. 2023
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

Leták

Představujeme

Silná americká ekonomika může pro investory představovat lákavou a perspektivní příležitost. Na hospodářském růstu samozřejmě participují i tamní korporace...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 100 %
 • Dluhopisy 0 %
 • Depozita a peněžní trh 0 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 135,85 %
 • Roční výnos v měně 9,22 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu -2,64 -0,76 -7,71 -13,50 -1,64 13,69 5,94 7,55 7,10
V CZK -2,64 -0,76 -7,71 -13,50 -1,64 13,69 5,94 7,55 7,10

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 2215,56 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 07. 2013
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 2 358,4800
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 03. 2023
ISIN ISIN BE6252265333
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK jednorázově nebo od 500 CZK pravidelně
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,5 %
Region Region Severní Amerika
Souhrnný ukazatel rizik Souhrnný ukazatel rizik viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund North America Classic Shares ČSOB CZK

Představujeme


Silná americká ekonomika může pro investory představovat lákavou a perspektivní příležitost. Na hospodářském růstu samozřejmě participují i tamní korporace, což se odráží v dlouhodobém trendu jejich ziskovosti.

Manažer fondu investuje do vybraných akcií z USA a Kanady, přičemž zohledňuje ekonomické předpovědi, ziskovost a perspektivy růstu dílčích společností a odvětví. Tento akciový fond, obrazně řečeno, představuje Severní Ameriku v kostce – svou praktičností, organizačním umem a dynamickou ctižádostí. Moc největší ekonomiky světa se odráží i v postavení globálních společností s domicilem v USA stejně jako ve vybraných značkách, které se zde zrodily a dnes patří k největším na světě. Síla hospodářství se samozřejmě odráží i v síle měny. Aby byla participace na vývoji ekonomik kompletní, fond nezajišťuje měnové riziko vyplývající z investic do aktiv v amerických a kanadských dolarech. Pohyb obou měn vůči české koruně se tedy plně promítá do výkonnosti fondu.

Hlavní výhody

 • Severoamerické společnosti generují zisky po celém světě.

 • Amerika je kolébkou nejúspěšnějších mezinárodních korporací.

 • USA mají investorům co nabídnout – nejrozvinutější akciový trh světa s historií atraktivních výnosů a zastoupením růstových titulů.

 • Americký dolar je mezi měnami považován za „bezpečný přístav“.
 • Cílový trh

  Typ klienta

  Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

  Znalosti a zkušenosti klienta

  Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

  Riziková tolerance

  Produkt je určen pro klienta s velmi odvážným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že jeho hlavním cílem je dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota. Zaměřuje se na investiční příležitosti s dlouhým investičním horizontem.

  Návratnost investice

  Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků.

  Ochota nést ztrátu

  Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 100 % hodnoty investice.

  Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

  Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

  Minimální doporučená doba držení

  Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.

  ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.

  Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 28.02.2023)

  MICROSOFT CORP6,86 %
  APPLE INC4,91 %
  ALPHABET INC-CL C2,96 %
  JOHNSON & JOHNSON1,68 %
  VISA INC-CLASS A SHARES1,66 %
  AMAZON.COM INC1,51 %
  MASTERCARD INC - A1,43 %
  UNITEDHEALTH GROUP INC1,42 %
  NVIDIA CORP1,41 %
  PROCTER & GAMBLE CO/THE1,21 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 28.02.2023)

  Akcie100 %
  Dluhopisy0 %
  Depozita a peněžní trh0 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Sektorové rozdělení:

  Informační technologie30,92%
  Zdravotní péče16,65%
  Finance15,14%
  Zboží dlouhodobé spotřeby7,85%
  Těžba ropy a zemního plynu6,12%
  Komunikační služby5,97%
  Průmysl5,7%
  Materiály5,42%
  Zboží běžné spotřeby5,22%
  Síťová odvětví0,74%

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory