ČSOB Akciový Amerika

KBC Equity Fund North America Classic Shares ČSOB CZK

Dovolte abychom vás informovali, že 12.6.2020 došlo ke změně názvu fondu KBC Equity Fund America na KBC Equity Fund North America. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.
 • Hodnota 2 633,6400  CZK
 • Datum aktualizace 11. 08. 2022
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Silná americká ekonomika může pro investory představovat lákavou a perspektivní příležitost. Na hospodářském růstu samozřejmě participují i tamní korporace...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 100 %
 • Dluhopisy 0 %
 • Depozita a peněžní trh 0 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 163,36 %
 • Roční výnos v měně 11,19 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu 5,75 2,44 -2,73 -4,12 12,83 10,93 8,74 10,42 7,45
V CZK 5,75 2,44 -2,73 -4,12 12,83 10,93 8,74 10,42 7,45

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 2199,05 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 07. 2013
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 2 633,6400
Datum aktualizace Datum aktualizace 11. 08. 2022
ISIN ISIN BE6252265333
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK jednorázově nebo od 500 CZK pravidelně
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,5 %
Region Region Severní Amerika
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund North America Classic Shares ČSOB CZK

Představujeme


Silná americká ekonomika může pro investory představovat lákavou a perspektivní příležitost. Na hospodářském růstu samozřejmě participují i tamní korporace, což se odráží v dlouhodobém trendu jejich ziskovosti.

Manažer fondu investuje do vybraných akcií z USA a Kanady, přičemž zohledňuje ekonomické předpovědi, ziskovost a perspektivy růstu dílčích společností a odvětví. Tento akciový fond, obrazně řečeno, představuje Severní Ameriku v kostce – svou praktičností, organizačním umem a dynamickou ctižádostí. Moc největší ekonomiky světa se odráží i v postavení globálních společností s domicilem v USA stejně jako ve vybraných značkách, které se zde zrodily a dnes patří k největším na světě. Síla hospodářství se samozřejmě odráží i v síle měny. Aby byla participace na vývoji ekonomik kompletní, fond nezajišťuje měnové riziko vyplývající z investic do aktiv v amerických a kanadských dolarech. Pohyb obou měn vůči české koruně se tedy plně promítá do výkonnosti fondu.

Hlavní výhody

 • Severoamerické společnosti generují zisky po celém světě.


 • Amerika je kolébkou nejúspěšnějších mezinárodních korporací.


 • USA mají investorům co nabídnout – nejrozvinutější akciový trh světa s historií atraktivních výnosů a zastoupením růstových titulů.


 • Americký dolar je mezi měnami považován za „bezpečný přístav“.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.07.2022)

  APPLE INC7,66 %
  MICROSOFT CORP6,15 %
  ALPHABET INC-CL C3,87 %
  JOHNSON & JOHNSON2,45 %
  UNITEDHEALTH GROUP INC1,89 %
  ELI LILLY & CO1,83 %
  AMAZON.COM INC1,67 %
  COCA-COLA CO/THE1,55 %
  THERMO FISHER SCIENTIFIC INC1,54 %
  PEPSICO INC1,46 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.07.2022)

  Akcie100 %
  Dluhopisy0 %
  Depozita a peněžní trh0 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Sektorové rozdělení:

  Informační technologie28,01%
  Zdravotní péče18,93%
  Finance14,54%
  Zboží dlouhodobé spotřeby7,35%
  Zboží běžné spotřeby7,12%
  Průmysl6,36%
  Komunikační služby6,18%
  Těžba ropy a zemního plynu6,07%
  Materiály4,53%
  Síťová odvětví0,57%

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory