KBC Equity Fund ČSOB Akciový fond dividendových firem

ČSOB Akciový dividendových firem

Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Investice od 1. ledna 2023 komunikujeme podle nové legislativy (obecný souhrn připravených změn). Mění se názvy některých investičních parametrů, zavádí se např. doporučená doba držení investice. Před jakoukoli další investicí by bylo dobré si projít konkrétní změny. Najdete je v novém sdělení klíčových informací (KID) níže na této stránce v sekci Dokumenty.
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) bude podstatně změněn. Novou verzi najdete od 1.1.2023 na stránkách jednotlivých fondů v sekci Dokumenty. Před další investicí do fondů včetně pravidelných investic Vám doporučujeme se s ním seznámit. Pozornost věnujte i doporučené době držení investice, která se mohla změnit. Bližší informace o změnách naleznete zde.
Podílový fond

Investujte s námi

 • Využíváte potenciálu silných globálních firem
 • Podílíte se na úspěchu společností, které vyplácejí vysoké dividendy
 • Investujete do akcií z celého světa a různých sektorů
 • Hodnota 1 885,0800  CZK
 • Datum aktualizace 21. 03. 2023
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

Leták

Představujeme

Trápí vás, že jsou akciové trhy rozhoupané jako loďky na rozbouřeném moři a státní dluhopisy nenesou téměř žádný výnos? Možným řešením jsou dividendové akcie...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 100 %
 • Dluhopisy 0 %
 • Depozita a peněžní trh 0 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 88,51 %
 • Roční výnos v měně 6,24 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -4,70 0,05 2,85 -5,19 2,87 17,81 3,71 3,10 4,70 5,28
V CZK -4,70 0,05 2,85 -5,19 2,87 17,81 3,71 3,10 4,70 5,28

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 3840,62 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 05. 10. 2012
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 885,0800
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 03. 2023
ISIN ISIN BE6239644220
Minimální investice Minimální investice 5 000 Kč jednorázově (nebo 500 Kč pravidelně)
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,5 %
Region Region Svět
Souhrnný ukazatel rizik Souhrnný ukazatel rizik viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund ČSOB Akciový fond dividendových firem

Představujeme

Trápí vás, že jsou akciové trhy rozhoupané jako loďky na rozbouřeném moři? Možným řešením jsou dividendové akcie, které nabízejí zajímavý výnos s menším kolísáním.


Proč investovat právě sem

 • Investujete do těch nejúspěšnějších světových firem, široké rozložení do různých sektorů je vhodné jako základ akciové složky portfolia.


 • Společnosti vyplácející vysoké dividendy jsou většinou dobře řízené.


 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


 • Do čeho investujete

 • Do fondu vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


 • Mezi hlavními pozicemi fondu najdete taková jména, jako jsou Microsoft, JPMorgan Chase & Co. nebo Home Depot.


 • Fond tvoří firmy z různých sektorů s vysokým dividendovým výnosem.
 • Hlavní výhody

 • Investujete do těch nejúspěšnějších světových firem, široké rozložení do různých sektorů je vhodné jako základ akciové složky portfolia.


 • Společnosti vyplácející vysoké dividendy jsou většinou dobře řízené.


 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.

 • Cílový trh

  Typ klienta

  Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

  Znalosti a zkušenosti klienta

  Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

  Riziková tolerance

  Produkt je určen pro klienta s velmi odvážným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že jeho hlavním cílem je dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota. Zaměřuje se na investiční příležitosti s dlouhým investičním horizontem.

  Návratnost investice

  Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků.

  Ochota nést ztrátu

  Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 100 % hodnoty investice.

  Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

  Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

  Minimální doporučená doba držení

  Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.

  ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.

  Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 28.02.2023)

  MICROSOFT CORP3,66 %
  APPLE INC1,98 %
  UNITEDHEALTH GROUP INC1,85 %
  JPMORGAN CHASE & CO1,79 %
  ABBVIE INC1,41 %
  NOVARTIS AG-REG1,4 %
  FFO KBCBANK USD/CZK 20230214-20230214-202302141,36 %
  HOME DEPOT INC1,35 %
  PEPSICO INC1,33 %
  INTL BUSINESS MACHINES CORP1,28 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 28.02.2023)

  Akcie100 %
  Dluhopisy0 %
  Depozita a peněžní trh0 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Sektorové rozdělení:

  Informační technologie19,87%
  Finance16,37%
  Zdravotní péče12,82%
  Průmysl11,41%
  Zboží dlouhodobé spotřeby10,16%
  Zboží běžné spotřeby6,6%
  Těžba ropy a zemního plynu6,48%
  Materiály5,62%
  Komunikační služby5,08%
  Síťová odvětví3,92%

  Regionální rozdělení:

  USA65,34%
  Japonsko7,59%
  Kanada5,04%
  Spojené království3,91%
  Nizozemsko2,42%
  Švýcarsko2,2%
  Francie2%
  Dánsko1,79%
  Německo1,75%
  Švédsko1,47%

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory