ČSOB Akciový český (PX)

Horizon Access Fund ČSOB Český Akciový (PX)

Chtěli bychom vás informovat, že obchodování bude od 11. 10. 2021 do 14.10. 2021 pozastaveno. V tomto období zároveň nebude uveřejňovaná čistá hodnota aktiv na jeden podílový list (tzv. NAV). Rozhodne-li mimořádná valná hromady o zrušení fondu, přestanou být po 14.10. 2021 přijímány jakékoli pokyny k obchodování s tímto fondem. Více informací naleznete v sekci Dokumenty.
 • Hodnota 1 812,5700  CZK
 • Datum aktualizace 20. 09. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

Představujeme

Cílem tohoto investičního fondu je sledovat složení a co nejlépe reprodukovat vývoj českého akciového indexu PX®s ohledem na zákonné limity...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 100 %
 • Dluhopisy 0 %
 • Depozita a peněžní trh 0 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 81,26 %
 • Roční výnos v měně 6,14 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu 0,84 11,94 21,29 51,08 12,39 7,85 7,96 11,22 6,89
V CZK 0,84 11,94 21,29 51,08 12,39 7,85 7,96 11,22 6,89

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 279,70 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 05. 10. 2011
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 812,5700
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2021
ISIN ISIN BE6224091866
Minimální investice Minimální investice 5 000 Kč jednorázově (nebo 500 Kč pravidelně)
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Access Fund ČSOB Český Akciový (PX)

Představujeme

Cílem tohoto investičního fondu je sledovat složení a co nejlépe reprodukovat vývoj českého akciového indexu PX®s ohledem na zákonné limity.
Výhodou fondu je, že dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány. Dá se proto očekávat, že fond v dlouhodobém horizontu překoná svou výkonností český akciový index. Tento fond je vhodným doplňkem portfolia investorů, kteří chtějí jedním produktem co nejpřesněji kopírovat vývoj indexu pražské burzy. Fond je spravován pasivně.
Jedná se o jeden z prvních akciových fondů svého druhu registrovaný a prodávaný v České republice, jehož cílem je sledovat index pražské burzy. Z dlouhodobého hlediska se díky zajímavým růstovým vyhlídkám a umírněné inflaci může Česká republika stát přitažlivou investiční příležitostí. Český akciový trh je reprezentován zdravými bankami a relativně nízkým zadlužením země.
Index PX® je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha a v současné době obsahuje 13 akciových titulů.


Hlavní výhody

 • Přináší možnost investovat finanční prostředky do firem, které známe a každý den se s nimi setkáváme.

 • Dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány.

 • Znalost českého prostředí a nulová jazyková bariéra při získávání informací.

 • Doplňující informace

  - jedná se o akciový fond. Kolísání hodnoty investice v čase může být v důsledku složení portfolia fondu vysoké,
  - fond je svou konstrukcí vhodný pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko s potenciálem získání vyššího výnosu,
  - vyplacení vložené investice není zaručeno,
  - v důsledku právních omezení může portfolio fondu obsahovat akcie pouze jediné společnosti, jejíž váha je vyšší než 20 % (s maximem 35 %) majetku fondu. Z tohoto důvodu může dojít k rozdílům mezi složením fondu a sledovaného indexu,
  - investor nese částečné měnové riziko, zejména z důvodu, že část tržeb firem obsažených v indexu PX je v jiných měnách než v Kč,
  - tento materiál má pouze informativní charakter.


  Hlavní výhody

 • Přináší možnost investovat finanční prostředky do firem, které známe a každý den se s nimi setkáváme.


 • Dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány.


 • Znalost českého prostředí a nulová jazyková bariéra při získávání informací.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2021)

  CEZ AS19,45 %
  AVAST PLC19,43 %
  ERSTE GROUP BANK AG19,03 %
  KOMERCNI BANKA AS15,65 %
  MONETA MONEY BANK AS8,18 %
  VIENNA INSURANCE GROUP AG6,27 %
  O2 CZECH REPUBLIC AS4,96 %
  STOCK SPIRITS GROUP PLC3,55 %
  PHILIP MORRIS CR AS2,76 %
  KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS0,6 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2021)

  Akcie100 %
  Dluhopisy0 %
  Depozita a peněžní trh0 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory