ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0055  CZK
 • Datum aktualizace 16. 10. 2020
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Jan Bureš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu se ve třetím čtvrtletí nesl v duchu mírného růstu výnosů (poklesu cen dluhopisů). Důvodem byla zejména lepší ekonomická data ve světě… číst dál
 • Výnos v měně 34,23 %
 • Roční výnos v měně 1,85 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,16 0,61 3,15 1,60 2,54 1,53 1,35 1,18 1,32 1,40
V CZK 0,16 0,61 3,15 1,60 2,54 1,53 1,35 1,18 1,32 1,40

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 194,14 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0055
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 10. 2020
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %
  za rok 20170,40 %
  za rok 20193,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 30.9.2020

  FotoJan Bureš - portfolio manažer

  Vývoj na českém dluhopisovém trhu se ve třetím čtvrtletí nesl v duchu mírného růstu výnosů (poklesu cen dluhopisů). Důvodem byla zejména lepší ekonomická data ve světě a obecně růst výnosů bezpečných dluhopisů na světových trzích. Vývoj na rizikověji vnímaných dluhopisech byl naproti tomu pozitivní a další kvartál v řadě převládal trend klesajících výnosů (růstu jejich cen). Kromě optimismu ohledně zotavení ekonomik na tom měly zásluhy i přední centrální banky, které rozšířily okruh aktiv v rámci svých stimulačních opatření i na méně bonitní tituly, což příznivě působilo na jejich ceny.

  Akciím se v uplynulém čtvrtletí dařilo, a to hlavně díky zvyšujícímu se optimismu, který s sebou přinesla některá makrodata a nevysychajícímu přílivu nově vytvořených peněz i víře investorů, že velkorysá opatření vlád a centrálních bank dokážou případné potíže překlenout.

  Americká ekonomická čísla potvrzovala oživení ekonomiky, které bylo viditelné i na trhu práce. Ekonomové se shodují, že návrat na předkrizové úrovně bude ale ještě nějakou dobu trvat. Rizika nadále zůstávají poměrně vysoká a jsou primárně spojena s dalším šířením korona viru a jeho dopadem na ekonomiku. V USA pokračuje jednání o dalším fiskálním balíčku, kterým se vláda snaží ještě více podpořit ekonomiku. Inflace zůstává pod cílem centrální banky a dovoluje tak FEDu udržovat velmi akomodativní politiku.

  V eurozóně se během třetího kvartálu inflace postupně snižovala a za srpen cenový vývoj dokonce ukázal na mírnou deflaci. Míra nezaměstnanosti se držela v okolí 8 %. ECB naznačila, že i ona může, podobně jako FED, v budoucnu nechat inflační cíl přestřelit, tzn. měnovou politiku držet uvolněnou po delší dobu.

  HDP v ČR ve druhém čtvrtletí propadl o 8,7 % mezičtvrtletně, když karanténní opatření vyřadila z provozu velkou část ekonomiky. Inflace v srpnu zrychlila na 3,3 %. České koruně se nedařilo v prostředí globální nejistoty a zhoršující se domácí koronavirové situace, v důsledku čehož po klidných letních měsících, kdy se dokonce pokoušela atakovat 26korunovou hranici, zamířila zpět nad 27 korun za euro. Z ČNB během posledních měsíců nepřišly žádné významné zprávy, které by indikovaly změnu výhledu měnové politiky.

  Základní úrokové sazby jsou v ČR aktuálně na úrovni 0,25 % a v nejbližším období očekáváme jejich stabilitu. Aktuálně udržujeme citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb okolo neutrální úrovně. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá nejprve s výraznějším poklesem hospodářského růstu v roce 2020 a poté s následným oživením v roce 2021. V nejbližším období nás tak pravděpodobně čeká stabilita výnosů. Náš náhled na podnikové dluhopisy zůstává pozitivní.

  Akciovou pozici jsme v průběhu uplynulého čtvrtletí postupně vraceli k neutrální úrovni. Sektorově alokujeme mezi defenzivní i růstová odvětví. Z růstových sektorů preferujeme komunikační služby a zboží dlouhodobé spotřeby, z defenzivních titulů pak dáváme přednost zboží nezbytné spotřeby.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory