ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0277  CZK
 • Datum aktualizace 18. 11. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Jan Bureš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Měsíc říjen byl z pohledu výkonnosti fondu pozitivní. Důvodem byl růst akciové části portfolia… číst dál
 • Výnos v měně 33,05 %
 • Roční výnos v měně 1,88 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,46 0,79 2,18 4,27 1,84 1,46 1,01 1,03 1,18 1,55
V CZK 0,46 0,79 2,18 4,27 1,84 1,46 1,01 1,03 1,18 1,55

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 209,29 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0277
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 11. 2019
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 31.10.2019

  FotoJan Bureš - portfolio manažer

  Měsíc říjen byl z pohledu výkonnosti fondu pozitivní. Důvodem byl růst akciové části portfolia. Ceny dluhopisů v uplynulém měsíci naproti tomu klesaly. Díky nízké citlivosti portfolia na změnu sazeb se to ale na výkonnosti dluhopisové části portfolia nijak zásadně neprojevilo.

  Akciové trhy profitovaly ze zlepšení sentimentu investorů po zprávách o pozitivním směru při vyjednávání obchodní dohody mezi USA a Čínou a výrazného snížení pravděpodobnosti tvrdého brexitu.

  Výnosy českých státních dluhopisů se v měsíci říjnu změnily jen nepatrně a zaznamenaly mírný nárůst. Vyšší nárůst byl zaznamenán v eurozóně, kde primárním faktorem byla nižší averze investorů vůči riziku. Částečně se zmírnily obavy z dalšího vývoje světové ekonomiky a investoři věří, že brexit nakonec proběhne bez varianty tvrdého brexitu. Česká ekonomická data vykazují mírné zpomalení a čekáme, že Česká národní banka ponechá po nějakou dobu sazby nezměněné i navzdory faktu, že se inflace pohybuje nad inflačním cílem. Spotřebitelské ceny vzrostly v září meziročně o 2,70 %. Mírné známky zpomalení naznačuje český průmysl, naopak domácí poptávka je relativně silná, což je podpořeno zdravým růstem maloobchodních tržeb.

  Americká ekonomika začíná vykazovat známky zpomalení a to se projevuje na indexu nákupních manažerů ISM, který delší dobu indikuje kontrakci sektoru. Zpomalení vykazuje i nevýrobní sféra. Trh práce i však zůstává velmi silný. Míra nezaměstnanosti poklesla na úroveň 3,50 %. Inflační čísla překvapila v USA směrem dolů, když inflace v září vzrostla o 1,70 % a nachází se tak pod inflačním cílem americké centrální banky. Ekonomický růst v eurozóně ve třetím čtvrtletí zpomalil na 1,10 %. Zaostává zejména průmysl, který je ovlivněný negativní náladou v Německu. Inflace v eurozóně zůstává stále nízká. Spotřebitelské ceny v září vzrostly meziročně o 0,80 %. ECB ponechala sazby nezměněny. Od listopadu bude novou presidentkou ECB Christine Lagarde, která ve funkci nahradila Maria Draghiho.

  Oficiální úrokové sazby by měly na stávajících 2 % zůstat v ČR nezměněny. Inflace nad 2 % a pokračující hospodářský růst v ČR budou kompenzovat nejistoty ze zahraničí a očekáváme, že ČNB bude úrokové sazby držet delší dobu nezměněny. Aktuálně tedy udržujeme nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s hospodářským růstem v Evropě spojený s mírným růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku. Podnikové dluhopisy aktuálně vnímáme neutrálně.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory