ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0175  CZK
 • Datum aktualizace 12. 07. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Martin Horák
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Měsíc červen byl z pohledu výkonnosti fondu úspěšný a hlavním důvodem byl růst cen akcií… číst dál
 • Výnos v měně 32,03 %
 • Roční výnos v měně 1,85 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,83 1,27 3,65 2,84 1,34 1,19 0,95 1,05 1,26 1,73
V CZK 0,83 1,27 3,65 2,84 1,34 1,19 0,95 1,05 1,26 1,73

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 208,16 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0175
Datum aktualizace Datum aktualizace 12. 07. 2019
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2019

  FotoMartin Horák - portfolio manažer

  Měsíc červen byl z pohledu výkonnosti fondu úspěšný a hlavním důvodem byl růst cen akcií.

  Ekonomická data v ČR byla pozitivní. Statistický úřad revidoval růst HDP za 1. čtvrtletí směrem nahoru na 2,8 %. Růst české ekonomiky byl podpořen především domácí poptávkou. Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu meziročně o 2,9 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Poměrně slušně vzrostla průmyslová produkce i maloobchodní tržby.

  Dlouho očekávané setkání amerického a čínského prezidenta na summitu G20 v japonské Ósace přineslo po delší pauze mírně pozitivní vývoj v obchodním konfliktu mezi oběma mocnostmi. Na dlouhodobější dohodu si sice budeme muset ještě počkat, i tak je však dobrou zprávou, že lídři obnoví jednání a USA odloží zavedení chystaných dalších cel na čínské zboží. Fed na červnovém zasedání nezměnil sazby, zdůraznil však, že nastavení měnové politiky bude silně záviset na příchozích makroekonomických datech a potenciálním zpomalení ekonomiky, při kterém by centrální banka mohla snížit sazby. I ECB indikuje, že je připravena podpořit ekonomiku, pokud se materializují rizika vedoucí ke zpomalení evropské ekonomiky. Nejistotu v Evropě může během července podporovat brexitové dění, protože bude vrcholit výběr nástupce britské premiérky.

  Dluhopisy reagovaly hlavně na globální situaci, kde na většině dluhopisových trhů došlo vlivem obratu komunikace předních světových centrálních bank k poklesu výnosů (růstu cen dluhopisů). Výnos německého desetiletého dluhopisu poklesl a překonal tak historická minima dosažená v roce 2016. Červnové zasedání ČNB nepřineslo žádnou změnu v nastavení úrokových sazeb a hlavní sazba zůstává na 2 %. Pro ponechání úrokových sazeb hlasovalo šest členů bankovní rady, pro zvýšení o 25 bazických bodů hlasoval jeden člen. Rozhodnutí ČNB indikuje stabilitu sazeb v horizontu jednoho roku, což kontrastuje s výnosy na dluhopisech, které počítají se snížením sazeb.nadále preferujeme investice do dluhopisů s kratší dobou do splatnosti.

  Akciové trhy byly podpořeny centrálními bankami, které vyjádřily ochotu podpořit ekonomiku v případě potřeby a dohodou mezi USA a Čínou na dalším vyjednávání.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory