ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0075  CZK
 • Datum aktualizace 22. 01. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Jan Bureš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu se ve čtvrtém čtvrtletí nesl v duchu růstu výnosů (poklesu cen dluhopisů)… číst dál
 • Výnos v měně 35,23 %
 • Roční výnos v měně 1,87 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,33 1,04 1,52 1,13 3,19 1,71 1,57 1,48 1,36 1,49
V CZK 0,33 1,04 1,52 1,13 3,19 1,71 1,57 1,48 1,36 1,49

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 194,52 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0075
Datum aktualizace Datum aktualizace 22. 01. 2021
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %
  za rok 20170,40 %
  za rok 20193,40 %
  za rok 20200,80 %

  Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2020

  FotoJan Bureš - portfolio manažer

  Vývoj na českém dluhopisovém trhu se ve čtvrtém čtvrtletí nesl v duchu růstu výnosů (poklesu cen dluhopisů). Hlavním důvodem byla zejména nepříznivá situace spojená s druhou vlnou epidemie koronaviru a z toho plynoucího nárůstu zadlužení České republiky v návaznosti na preventivní opatření v boji proti epidemii.

  Růst výnosů dluhopisů, zejména na delším konci výnosové křivky, byl podpořen obecným optimismem na trzích poté, co byly schváleny nové vakcíny proti koronaviru od společností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a ModernaStra. Jde o výrazný posun směrem k normalizaci jak ekonomického, tak i společenského života. Na akciovém trhu tak pokračovala euforie, kterou podpořilo také i schválení obrovského fiskálního stimulu v USA.

  V ČR byl zpřesněn pokles hrubého domácího produktu, který byl za 3. čtvrtletí revidován na -5,0 % meziročně (původní odhad -5,8 %). V porovnání s 2. čtvrtletím vzrostl HDP rychleji, než počítala předběžná data, a sice o 6,9 %. Meziročně vzrostly v listopadu spotřebitelské ceny o 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v říjnu. Inflace se tak dále nachází mírně pod horním okrajem tolerančního pásma ČNB, nicméně stále se pohybuje výrazně nad cílem 2 %. Bankovní rada ČNB ponechala sazby nezměněné a ve své nové prognóze snížila pokles HDP na rok 2020 z -8,0 % na -7,2 % a současně zhoršila výhled na rok 2021 z +3,5 % na +1,7 %. Aktivita českých průmyslových podniků v listopadu zrychlila na maximum za více než dva roky. Průmyslový produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,3 %. Podíl nezaměstnaných osob nepatrně vzrostl na 3,8 % z 3,7 %.

  V Evropě docházelo k postupnému zpřísňování restriktivních opatření. Ekonomické dopady by však neměly být tak velké jako při prvním uzavření ekonomiky na jaře, což potvrzují předstihové indikátory. Průmyslová produkce mírně poklesla. Ztratily hlavně maloobchodní tržby, a to v návaznosti na restriktivní opatření. Spotřebitelské ceny se v Eurozóně v listopadu snížily o 0,3 % meziročně. Míra nezaměstnanosti dosáhla v říjnu 8,4 %.

  Základní úrokové sazby jsou v ČR aktuálně na úrovni 0,25 % a v nejbližším období očekáváme jejich stabilitu. Aktuálně udržujeme citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb okolo neutrální úrovně. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s normalizací situace a následném oživením v průběhu roku 2021. V nejbližším období nás tak pravděpodobně čeká mírný růst výnosů.

  Akciovou pozici jsme v průběhu uplynulého čtvrtletí postupně vraceli k neutrální úrovni. Sektorově preferujeme IT, komunikační služby, materiály a zboží dlouhodobé spotřeby. V rámci témat jsme pozitivní na alternativní energie a firmy těžící z infrastrukturních projektů.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory