ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0221  CZK
 • Datum aktualizace 17. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Měsíc srpen byl z pohledu výkonnosti fondu pozitivní a důvodem byl růst cen dluhopisové části portfolia… číst dál
 • Výnos v měně 32,49 %
 • Roční výnos v měně 1,86 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,28 0,95 2,21 3,36 1,50 1,21 1,05 1,05 1,19 1,61
V CZK 0,28 0,95 2,21 3,36 1,50 1,21 1,05 1,05 1,19 1,61

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 210,96 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0221
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 09. 2019
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 31.8.2019

  FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

  Měsíc srpen byl z pohledu výkonnosti fondu pozitivní a důvodem byl růst cen dluhopisové části portfolia.

  Ceny dluhopisů pokračovaly v měsíci srpnu v růstu a český dluhopisový trh zůstal nadále pod výrazným vlivem vývoje ze zahraničí. Zahraniční investoři kupují dluhopisy v obavách o zpomalení ekonomiky, eskalace obchodních válek a blížícímu se brexitu.

  Česká ekonomika je stále v poměrně dobrém stavu a zpomalení v Eurozóně se v ČR výrazně neprojevuje. Mírně zklamaly maloobchodní tržby a průmyslová produkce. Naopak hrubý domácí produkt vzrostl ve druhém čtvrtletí meziročně o 2,70 %. Na začátku měsíce zasedala Česká národní banka, která jednomyslně ponechala sazby nezměněné na úrovni 2,00 %. Červencová inflace se zvýšila a indikuje, že by domácí úrokové sazby měly zůstat v nejbližší době na současných úrovních. Inflace meziročně dosáhla 2,90 % a nachází se tak výrazně nad cílem České národní banky.

  Data z americké ekonomiky byla smíšená. Předstihové indikátory ukázaly mírně sestupný trend. Finanční trhy ovlivnilo rozhodnutí Donalda Trumpa, který zavedl nová cla, na která Čína reagovala oslabením měny a odvetnými opatřeními. Ekonomická data z USA byla v souladu s očekáváními trhu. Míra nezaměstnanosti je stále blízko historických minim. Dobrá čísla vykázaly maloobchodní tržby, naopak mírně zklamala průmyslová produkce. V Evropě se mírně zlepšily předstihové indikátory. Čísla ve výrobě jsou však pod hranicí 50, což naznačuje zpomalení. Překvapily maloobchodní tržby, zatímco průmyslová produkce byla mírně horší. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně ve druhém čtvrtletí o 1,10 %, což bylo v souladu s očekáváním analytiků. Inflace v červenci vzrostla pouze o 1,00 %. Inflace se tak stále nachází pod cílem ECB. V Evropě rezonovaly hlavně politické události - pád vlády v Itálii a další vývoj ohledně brexitu mohou udržovat trhy v nejistotě.

  Akciové trhy byly v srpnu pod tlakem z důvodu nových obchodních cel, zvyšujících se nejistot ohledně brexitu a obav o zpomalování světové ekonomiky. Za měsíc srpen tak akcie zaznamenaly negativní výkonnost.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory