ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 0,9959  CZK
 • Datum aktualizace 01. 07. 2020
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Jan Bureš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na akciových i dluhopisových trzích byl v prvním čtvrtletí velmi turbulentní. Ještě v lednu a první polovině února přitom panoval na trzích relativní klid… číst dál
 • Výnos v měně 33,27 %
 • Roční výnos v měně 1,82 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,73 3,03 -0,40 1,36 2,22 1,35 1,24 1,01 1,31 1,46
V CZK 0,73 3,03 -0,40 1,36 2,22 1,35 1,24 1,01 1,31 1,46

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 190,67 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9959
Datum aktualizace Datum aktualizace 01. 07. 2020
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %
  za rok 20170,40 %
  za rok 20193,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 31.3.2020

  FotoJan Bureš - portfolio manažer

  Vývoj na akciových i dluhopisových trzích byl v prvním čtvrtletí velmi turbulentní. Ještě v lednu a první polovině února přitom panoval na trzích relativní klid. Akciové trhy posouvaly svá maxima a ČNB v reakci na stále sílící domácí inflační tlaky počátkem února zvýšila svou sazbu o 25bps na 2,25 %. Vzhledem k rozšíření pandemie viru Covid-19 po celém světě a nutnosti zavedení preventivních karanténních opatření se ale nálada na trzích mění. Investoři napříč celým světem hledají oporu v bezpečných aktivech, naopak rizikovějších finančních aktiv se zbavují. Vzhledem k vnímání ČR jako rozvíjejícího se trhu prodávají zahraniční investoři české státní dluhopisy. ČNB po vzoru ostatních světových centrálních bank razantně snižuje klíčové sazby. Nejprve o 50 a později o 75 bazických bodů na úroveň 1,00 %. To akceleruje odliv zahraničního kapitálu z českého trhu a koruna oslabuje až k hranici 28 CZK za EUR. Poptávka po domácích státních dluhopisech z řad tuzemských investorů naopak sílí, a to zejména vlivem přehodnocení inflačních očekávání a hospodářského růstu ČR.

  Reportovaná ekonomická data ukazují obrázek ekonomiky ještě před nástupem koronovairu a jsou tedy zastaralá. Česká ekonomika bude z důvodu karanténních opatření v roce 2020 procházet recesí, kterou budou zmírňovat podpůrná opatření ze strany vlády ve formě fiskální stimulace a centrální banky ve formě měnové stimulace. Pro rok 2020 byl zvýšen odhad deficitu státních financí na úroveň 200 mld. CZK, který stále nemusí být konečný a dojde k významnému zvýšení emise státních dluhopisů na pokrytí plánovaného deficitu.

  Data z americké ekonomiky zveřejňovaná v závěru čtvrtletí pomalu začínají reflektovat novou ekonomickou realitu. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti vzrostl koncem března o přibližně 3,3 milionu, což byl největší nárůst v historii. Očekává se, že růst bude poměrně silný i v následujících týdnech. Americká centrální banka Fed snížila, ve snaze zmírnit dopady karanténních do ekonomiky, sazby na nulu a zavedla řadu preventivních opatření. Fed zavedl nákup dluhopisů a americká vláda schválila balíček pomoci v objemu 2 bilionů USD. Historie podobnou škálu takto rozsáhlých opatření nepamatuje a po odeznění vlivu koronaviru by stimulační opatření měla ekonomiku opět nastartovat.

  Výrazně zasažena byla i evropská ekonomika. Pokles hrubého domácích produktu a délku preventivních opatření je ovšem v této chvíli těžké odhadovat. Vše bude přirozeně záviset na počtu infikovaných, rychlosti návratu k normálnímu fungování ekonomik a další reakci centrálních bank a jednotlivých vlád. Evropská centrální banka ohlásila nákupy dluhopisů v objemu 750 miliard EUR. Ke snižování sazeb se připojily centrální banky po celém světě a bylo přijato velké množství fiskálních opatření, které znamenají deficitní financování a vydávání velkého objemu státních dluhopisů.

  Vzhledem k neočekávané situaci a rozkolísanosti trhu dluhopisů i akcií zůstáváme aktuálně opatrní. Preventivní opatření budou zřejmě trvat delší dobu. Situace na dluhopisech se změnila a vzhledem ke snížení sazeb ze strany ČNB výnosová křivka zestrměla. Růst rizikových marží se podepsal i na poklesu cen podnikových dluhopisů. V portfoliu fondu jsme snížili podíl některých rizikovějších dluhopisů a nahradili je státními dluhopisy. Akciovou část fondu podvažujeme. Preferovaným sektorem zůstávají technologie a zdravotnictví, které v současné situaci vykazují ve srovnání s jinými sektory vyšší míru rezistence, byť výprodeje zasáhly i je. Naopak snižujeme zastoupení akcií finančních institucí, pro které je prostředí nízkých úrokových sazeb a hospodářského útlumu méně žádoucí.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory