Global Partners Patria Selection 2

Global Partners Patria Selection 2

 • Hodnota 9,9200  CZK
 • Datum aktualizace 31. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Fond Patria Selection 2 byl vytvořen ve spolupráci s Patria Finance. Analytici Patria Finance při výběru titulů pro akciový koš vycházeli ze svých dlouhodobých doporučení investičních příležitostí. Investiční fond Patria Selection 2 je novinkou v nabídce strukturovaných fondů z hlediska tvorby akciového koše... číst dál

Hlavní výhody:

Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši 60 % (8,12 % ročně) za dobu trvání fondu.

Výběr výhodnější startovací pozice pro lepší zhodnocení vašich peněz...číst dál

 • Výnos v měně -0,80 %
 • Roční výnos v měně -0,31 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -5,88 -4,34 -3,88 -5,25 -3,03 -0,31
V CZK -5,88 -4,34 -3,88 -5,25 -3,03 -0,31

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 128,83 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 24. 10. 2016
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 10. 2022
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 9,9200
Datum aktualizace Datum aktualizace 31. 05. 2019
ISIN ISIN LU1457606314
Minimální investice Minimální investice 50 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 9. – 14. 10. 2016
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Global Partners Patria Selection 2

Představujeme

Fond Patria Selection 2 byl vytvořen ve spolupráci s Patria Finance. Analytici Patria Finance při výběru titulů pro akciový koš vycházeli ze svých dlouhodobých doporučení investičních příležitostí. Investiční fond Patria Selection 2 je novinkou v nabídce strukturovaných fondů z hlediska tvorby akciového koše. Zvolená struktura zvyšuje atraktivitu a potenciál investice, neboť výchozí hodnotou pro výpočet výnosu je nejnižší hodnota koše v prvních 4 měsících od začátku fondu (první dny v měsíci). Startujete tedy z nejvýhodnější pozice a plně se podílíte na růstu akciového koše investičních příležitostí vybraných specialisty Patria Finance. Investiční strategie fondu se zaměřuje na tituly z Evropy a USA, neboť tyto regiony jsou vnímány jako perspektivní pro zhodnocení finančních prostředků.


Hlavní výhody

 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši 60 % (8,12 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Výběr výhodnější startovací pozice pro lepší zhodnocení vašich peněz.


 • Investice do koše akcií 30 kvalitních společností vybraných specialisty Patria Finance a ČSOB Asset Management.


 • 100% participace na růstu koše akcií.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory