Europe 100 Timing USD 1

Perspective Europe 100 Timing USD 1

 • Hodnota 1 020,8700  USD
 • Datum aktualizace 29. 05. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Chcete investovat a zároveň se nemuset obávat o svou vstupní investici? To vám umožní náš nový zajištěný fond Europe 100 Timing USD 1… číst dál

Hlavní výhody:

Zajištění návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.

100% participace na růstu hodnoty podkladového koše…číst dál

 • Výnos v měně 2,09 %
 • Roční výnos v měně 1,93 %
 • Výnos v CZK 12,61 %
 • Roční výnos v CZK 11,63 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,52 1,86 4,22 2,09 1,93
V CZK 2,58 4,62 5,12 12,61 11,63

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 36,28 USD
Datum vzniku Datum vzniku 08. 05. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 06. 2023
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 020,8700
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 05. 2019
ISIN ISIN BE6302967045
Minimální investice Minimální investice 1 000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 9. 4. – 27. 4. 2018
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Perspective Europe 100 Timing USD 1

Představujeme

Chcete investovat a zároveň se nemuset obávat o svou vstupní investici? To vám umožní náš nový zajištěný fond Europe 100 Timing USD 1. Základní měnou fondu je americký dolar. Fond je vhodnou volbou pro klienty s Opatrným a vyšším investičním profilem, nabízí ochranu investované částky v USD ve výši 100 % při splatnosti za podmínek uvedených dále.

Speciálním bonusem fondu je, že pro výpočet výnosu se použije Minimální výchozí hodnota1, která je nejnižší hodnotou koše za prvních 9 měsíců (první obchodní den každého měsíce). Startujete tak z pozice, která pro vás bude výhodnější. Maximální výnos je omezen na 100 % (14,41 % ročně), přičemž v den splatnosti pak mohou nastat 2 možnosti:

1. Pokud nebude Konečná hodnota koše nižší než byla jeho Minimální výchozí hodnota, bude vyplacen výnos ve výši 100 % nárůstu hodnoty koše spolu s upisovací cenou. Maximální výnos je omezen 100 %.

2. Pokud bude Konečná hodnota koše nižší než jeho Minimální výchozí hodnota, pokles hodnoty koše není započítáván.

Fond je navázán na akcie třiceti kvalitních evropských společností s vysokou tržní kapitalizací. Portfolio tvoří především firmy zaměřené na telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti a služby.


Hlavní výhody

 • Zajištění návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.


 • 100% participace na růstu hodnoty podkladového koše.


 • Výnos fondu je navázán na akcie 30 významných evropských společností s potenciálem vyššího výnosu.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory