ČSOB Airbag Jumper EUR 13

Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 13

Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,0900  EUR
 • Datum aktualizace 29. 05. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Vývoj fondu ČSOB Airbag Jumper EUR 13 je vázán na akcie 50 nejvýznamnějších společností eurozóny, které jsou součástí akciového indexu Euro Stoxx 50®… číst dál

Hlavní výhody:

Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 6 % (5,61 % ročně před zdaněním).

Možnost dosažení výnosu ve výši až 60 % (8,06 % ročně) za dobu trvání fondu…číst dál

 • Výnos v měně 0,90 %
 • Roční výnos v měně -
 • Výnos v CZK 1,01 %
 • Roční výnos v CZK -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 4,96 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 08. 06. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 06. 2024
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,0900
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 05. 2019
ISIN ISIN BE6302305212
Minimální investice Minimální investice 200 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 3. 4. – 31. 5. 2018
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 13

Představujeme

Vývoj fondu ČSOB Airbag Jumper EUR 13 je vázán na akcie 50 nejvýznamnějších společností eurozóny, které jsou součástí akciového indexu Euro Stoxx 50®. Z hlediska sektorového zastoupení dominují finance, průmysl, zboží dlouhodobé spotřeby, potraviny a nápoje a zdravotnictví. Z hlediska regionálního zastoupení jde primárně o společnosti z Francie, Německa, Španělska, Itálie a Nizozemí. A jaké společnosti index zahrnuje? Jde o renomované značky jako je například světový výrobce civilních letadel Airbus, automobilky BMW a Daimler, výrobce mléčných produktů Danone nebo technologický lídr Siemens.

Jaké jsou další výhody fondu? Vedle široké sektorové diverzifikace a kvalitního výběru velkých nadnárodních společností je to zejména vyšší potenciál výnosu. Tato oblíbená struktura nabízí možnost předčasného ukončení a výplaty výnosu 6 % (5,61 % ročně před zdaněním) již po prvním roce existence fondu. Jestliže index v červnu 2019 překročí počáteční hodnotu nebo bude na stejné úrovni jako tato hodnota, bude fond v daném roce předčasně ukončen a vyplatí výnos 6 %. V případě, že fond nebude předčasně ukončen, vyplatí ke dni splatnosti maximální výnos až 60 % (8,06 % ročně). Na růstu indexu se podílíte ze 70 % a při poklesu akciového indexu do 20 % (včetně) má fond podmíněnou ochranu investice za podmínek uvedených dále. Při poklesu o více než 20 % není poskytována ochrana investice a investor částečně nese pokles indexu. Vždy je však od skutečné hodnoty poklesu odečteno 20 % (například pokles o 35 % znamená 15 % ztrátu).

Fond ČSOB Airbag Jumper EUR 13 je vhodnou volbou pro klienty s odvážným a vyšším investičním profilem. Hodí se především pro ty, kteří si mohou dovolit vyšší investiční riziko a za to očekávají potenciálně vyšší výnos.


Hlavní výhody

 • Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 6 % (5,61 % ročně před zdaněním).


 • Možnost dosažení výnosu ve výši až 60 % (8,06 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Ochrana vložené investice v EUR ke dni splatnosti při poklesu hodnoty indexu do 20 % (včetně) za podmínek uvedených dále.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory