ČSOB Private Banking Růstové portfolio

Optimum Fund ČSOB Private Banking Růstové portfolio

 • Hodnota 1 154,5300  CZK
 • Datum aktualizace 13. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Hledáte způsob, jak efektivně zhodnotit své peníze? Rádi byste využívali odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností silného partnera, který výběr investičních nástrojů učiní za vás?...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 52,96 %
 • Dluhopisy 29,47 %
 • Depozita a peněžní trh 14,36 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 3,21 %
 • Výnos v měně 15,51 %
 • Roční výnos v měně 2,49 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,82 0,65 5,51 -1,60 -1,08 2,28 0,06 1,36 2,49
V CZK 0,82 0,65 5,51 -1,60 -1,08 2,28 0,06 1,36 2,49

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 569 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 05. 08. 2013
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 154,5300
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 06. 2019
ISIN ISIN BE6252470446
Minimální investice Minimální investice 500 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 3. 6. - 31. 7. 2013
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB Asset Management
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Private Banking Růstové portfolio

Představujeme


Hledáte způsob, jak efektivně zhodnotit své peníze? Rádi byste využívali odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností silného partnera, který výběr investičních nástrojů učiní za vás? Investujte do investičního fondu ČSOB Private Banking Růstové portfolio a získejte možnost dosažení vyššího výnosu, než nabízejí bankovní vklady. Správce fondu se průběžně snaží o optimální rozložení stabilnější (peněžní trh, dluhopisy) a dynamičtější (akcie) složky portfolia. Fond je vhodný pro příznivce aktivní správy – sleduje investiční strategii ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, (dále jen ČSOB AM) určenou pro klienta s růstovým profilem s ohledem na vývoj situace na trzích. S fondem zároveň investujete do široce diverzifikovaného portfolia jak z pohledu geografického, tak i sektorového a tematického.

V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti k optimalizaci výnosu. Core, tj. základní část portfolia (min. 60 %) sleduje širokou globální alokaci a je tudíž tvořena především indexovými fondy zaměřenými na evropský a americký trh. Satellite, tj. doplňková část portfolia (max. 40 %) je tvořena fondy zaměřenými na regiony či sektory, u kterých předpokládáme, že budou v daném období překonávat benchmark těchto fondů.

Hlavní výhody

 • V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti a optimalizovat výnos.


 • Díky aktivní správě může fond realizovat vyšší výnos.


 • Vysoká diverzifikace z hlediska, regionů a odvětví.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2019)

  PLATO INST IND FD EURO EQ IB SHARES12,46 %
  DATL 26/06/19 CESKASP_212,21 %
  KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP10,5 %
  KBCBB FLOAT 12/12/20217,7 %
  FU S&P500 EMIN JUN 196,57 %
  KBC EQT AMERICA IS B KAP6,51 %
  KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP4,74 %
  KBC EQT NEW ASIA IS B KAP4,38 %
  CELEST CURRENCY STRATEGY LACERTA IS B3,2 %
  KBC EQT BUYB AM IS B KAP3,11 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.04.2019)

  Akcie52,96 %
  Dluhopisy29,47 %
  Depozita a peněžní trh14,36 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice3,21 %

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory