KBC Participation World Selection Jumpstart 2

KBC Participation World Selection Jumpstart 2

Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 1 240,5000  EUR
 • Datum aktualizace 29. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

 • Výnos v měně 24,05 %
 • Roční výnos v měně 3,67 %
 • Výnos v CZK 24,73 %
 • Roční výnos v CZK 3,76 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 12,02 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 07. 06. 2013
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 05. 2019
Měna Měna EUR
Hodnota Hodnota 1 240,5000
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 05. 2019
ISIN ISIN BE6252217821
Minimální investice Minimální investice 10 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název KBC Participation World Selection Jumpstart 2

Představujeme:

- výnos je vázán na vývoj koše 30 akcií světových společností,
- jedná se o společnosti s vysokou kvalitou managementu, zdravou strukturou rozvahy a pevně stanovenou dlouhodobou strategií,
- pokud je ke dni splatnosti hodnota koše stejná, nebo vzroste do výše 10 %, bude vyplacen výnos ve výši 10 % (1,6 % ročně),
- v případě růstu hodnoty koše o více než 10 % se klient plně podílí na tomto růstu. Maximální výnos není omezen,
- v případě poklesu hodnoty koše se klient plně podílí na tomto poklesu, avšak ztráta je omezena na 10 % (-1,75 % ročně),
- v České republice je fond nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným klientům ČSOB Private Banking,
- měnové riziko pro klienty s referenční měnou CZK není zajištěno,
- Fond může investovat také do depozit, derivátů a do jiných fondů kolektivního investování.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory