KBC Participation Timing European Exporters 8

KBC Participation Timing European Exporters 8

Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 1 667,0500  EUR
 • Datum aktualizace 29. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

 • Výnos v měně 66,70 %
 • Roční výnos v měně 8,92 %
 • Výnos v CZK 67,62 %
 • Roční výnos v CZK 9,02 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,56 4,02 8,55 9,94 7,50 11,40 8,20 9,47 8,93
V CZK 1,39 4,88 7,85 11,24 6,30 9,81 6,57 8,19 9,02

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 9,5 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 07. 06. 2013
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 01. 2020
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 667,0500
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 05. 2019
ISIN ISIN BE6252214794
Minimální investice Minimální investice 10 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Eurozóna
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Participation Timing European Exporters 8

Představujeme:

- výnos je vázán na vývoj koše 30 akcií společností generujících významný podíl tržeb mimo Evropu,
- v případě růstu hodnoty koše vyplatí fond ke dni splatnosti původně investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 100 % a růstu koše akcií za období fungování fondu,
- v případě poklesu hodnoty koše se klient plně podílí na tomto poklesu, avšak ztráta je omezena na 10 % (-1,58 % ročně),
- maximální výnos za dobu trvání fondu je omezen na 70 % (8,30 % ročně),
- ochrana investice (v EUR) ke dni splatnosti ve výši 90 % hodnoty investované částky,
- v České republice je fond nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným klientům ČSOB Private Banking,
- měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno,
- fond může investovat také do depozit, derivátů a do jiných fondů kolektivního investování.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory