KBC EquiPlus Absolute Performance 5

KBC EquiPlus Absolute Performance 5

Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 1 500,0000  EUR
 • Datum aktualizace 30. 04. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 50,00 %
 • Roční výnos v měně 6,46 %
 • Výnos v CZK 51,61 %
 • Roční výnos v CZK 6,63 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 6,87 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 08. 11. 2012
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 04. 2019
Měna Měna EUR
Hodnota Hodnota 1 500,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 04. 2019
ISIN ISIN BE6243116025
Minimální investice Minimální investice 20 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název KBC EquiPlus Absolute Performance 5

Představujeme:

- výnos je vázán na vývoj koše 20 akcií světových blue-chip společností,
- fond nabízí 100% participaci na růstu koše akcií s omezením maximálního výnosu na 50 %,
- v případě poklesu hodnoty koše obdrží investor při splatnosti fixní výnos 6,00 %(0,9 % p.a.),
- měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory