ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio

Optimum Fund ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio

 • Hodnota 1 052,1800  CZK
 • Datum aktualizace 13. 06. 2019
 • Stav: Pouze pro klienty PBA
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Chcete efektivně zhodnocovat své peníze? Nabízíme vám možnost, jak využít znalostí a zkušeností silného partnera, který vybírá vhodné investiční nástroje za vás. Správce fondu optimálně rozkládá stabilnější složky portfolia...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 9,45 %
 • Dluhopisy 82,62 %
 • Depozita a peněžní trh 7,93 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 5,22 %
 • Roční výnos v měně 0,78 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,40 0,64 1,99 0,35 -0,51 0,36 -0,08 0,20 0,78
V CZK 0,40 0,64 1,99 0,35 -0,51 0,36 -0,08 0,20 0,78

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 2074,01 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 05. 12. 2012
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 052,1800
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 06. 2019
ISIN ISIN BE6242540084
Minimální investice Minimální investice 500 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 15. 10. - 30. 11. 2012
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB Asset Management
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio

Představujeme


Chcete efektivně zhodnocovat své peníze? Nabízíme vám možnost, jak využít znalostí a zkušeností silného partnera, který vybírá vhodné investiční nástroje za vás. Správce fondu optimálně rozkládá stabilnější složky portfolia (nástroje peněžního trhu, dluhopisy) s těmi dynamičtějšími (akciemi). Prostřednictvím investičního fondu ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio tak můžete investovat do široce diverzifikovaného portfolia nejen z pohledu geografického, ale i sektorového a tematického.

V akciové složce fond uplatňuje koncept tzv. Core and Satellite, jenž využívá vhodné investiční příležitosti k optimalizaci výnosu. Core, tj. základní část portfolia (min. 60 %), sleduje širokou globální alokaci, kterou tvoří především fondy zaměřené na evropský a americký trh. Satellite, tj. doplňková část portfolia se z maximálně 40 % skládá z fondů zaměřených na regiony či sektory, v nichž portfolio manažer vidí atraktivní příležitosti.

Fond má dvě třídy podílových listů – dividendovou, která vyplácí výnos ve formě dividendy a kapitalizační, kde se výnos vrací do majetku fondu a tím se promítá do ceny podílového listu.

Hlavní výhody

 • V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti a optimalizovat výnos.


 • Možnost volby mezi kapitalizační a dividendovou třídou.


 • Vysoká diverzifikace z hlediska tříd aktiv, regionů a odvětví.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2019)

  KBC INT FUND CZK OMEGA INST B SHARES16,1 %
  KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP15,6 %
  KBCBB FLOAT 12/12/20218,71 %
  DATL 26/06/19 CESKASP7,37 %
  OPT FD CSOB KRATKO DLUHOPISU IS B6,99 %
  CSKHYP FL 11/10/223,25 %
  KBC PA PB ACTIVE BOND SELECTION INST BS2,76 %
  SDBC 0.375 16/11/20212,48 %
  PLATO INST IND FD EURO EQ IB SHARES2,25 %
  TEPOT FL 21/12/20232,13 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.04.2019)

  Akcie9,45 %
  Dluhopisy82,62 %
  Depozita a peněžní trh7,93 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory