KBC Equisafe Duo Coupon 18

KBC Equisafe Duo Coupon 18

Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 513,5700  EUR
 • Datum aktualizace 28. 06. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně -48,64 %
 • Roční výnos v měně -8,09 %
 • Výnos v CZK -46,16 %
 • Roční výnos v CZK -7,54 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu -0,29 -0,66 0,40 -6,43 -6,32 -4,49 -3,66 -3,52 -9,82
V CZK -1,85 -2,06 -0,97 -7,49 -7,73 -6,42 -5,31 -4,96 -9,83

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 3,9 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 05. 08. 2011
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 08. 2019
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 513,5700
Datum aktualizace Datum aktualizace 28. 06. 2019
ISIN ISIN BE6222713669
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v upisovacím období 1 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Poznámka Poznámka upisovací období 4. 7. - 29. 7. 2011
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equisafe Duo Coupon 18

Představujeme:

- podfond belgického Bevek KBC Equisave. V České republice je nabízen jako neveřejná emise pouze klientům ČSOB Private Banking,
- výnos ke dni splatnosti závisí na vývoji koše 20 pečlivě vybraných světových akcií,
- 100 % ochrana investice (v EUR) ke dni splatnosti (před poplatky),
- měnové riziko je zajištěno pouze do EUR. Měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno,
- vyplacené kupóny podléhají srážkové dani 15 %. Klient obdrží vyplacenou částku již po zdanění,
- Po 1. roce obdržíte zpět 50 % své investice spolu se 7 % kupónem z této 50 % investice,
- druhých 50 % investice obdržíte ke dni splatnosti. Navíc těchto druhých 50 % investice ponese roční kupón (8x), v závislosti na vývoji koše akcií:
1. kupón 1-8 = průměrná výkonnost každé ze 20 akcií v koši, přičemž každá akcie, která vzrostla, se počítá jako by vzrostla o 7 %. Pro každou akcii, která poklesla nebo stagnovala, se počítá skutečná výkonnost (limitováno poklesem o -10%),
2. minimální kupón je ve výši 1 % a maximální 7 %.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory