KBC EquiPlus Duo Coupon 12

KBC EquiPlus Duo Coupon 12

Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 500,0000  EUR
 • Datum aktualizace 28. 02. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně -50,00 %
 • Roční výnos v měně -8,24 %
 • Výnos v CZK -46,51 %
 • Roční výnos v CZK -7,47 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 2,25 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 07. 02. 2011
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 02. 2019
Měna Měna EUR
Hodnota Hodnota 500,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 28. 02. 2019
ISIN ISIN BE6213729062
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v upisovacím období 1%, mimo upisovací období 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název KBC EquiPlus Duo Coupon 12

Představujeme:

- podfond belgického Bevek KBC EquiPlus. V České republice je nabízen jako neveřejná emise pouze klientům ČSOB Private Banking,
- výnos ke dni splatnosti závisí na vývoji koše 20 pečlivě vybraných světových akcií,
- 100 % ochrana investice (v EUR) ke dni splatnosti (před poplatky),
- měnové riziko je zajištěno pouze do EUR. Měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno,
- vyplacené kupóny podléhají srážkové dani 15 %. Klient obdrží vyplacenou částku již po zdanění,
- Po 1. roce obdržíte zpět 50 % své investice spolu se 7 % kupónem z této 50 % investice,
- druhých 50 % investice obdržíte ke dni splatnosti. Navíc těchto druhých 50 % investice ponese roční kupón (8x), v závislosti na vývoji koše akcií:
1. kupón 1-8 = průměrná výkonnost každé ze 20 akcií v koši,
2. minimální kupón je ve výši 0 % a maximální 7 %.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory