KBC Master Fund Minimum Variance Global

KBC Master Fund Minimum Variance Global

 • Hodnota 1 627,2800  EUR
 • Datum aktualizace 13. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Přemýšleli jste o zařazení akciového fondu do svého portfolia, avšak máte obavy z vysokého rizika, které je s investicemi do akcií spojeno? Vhodným řešením je investiční fond Minimum Variance Global, denominovaný v euru, jehož motto zní: „stabilnější a defenzivnější výkon oproti klasickým akciím“... číst dál

Hlavní výhody:

Stabilnější a defenzivnější výkon.

Odolnější vůči fluktuacím, strmým pádům cen a bublinám na trhu... číst dál

 • Výnos v měně 63,32 %
 • Roční výnos v měně 5,90 %
 • Výnos v CZK 69,38 %
 • Roční výnos v CZK 6,35 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 2,36 1,57 6,75 -0,07 0,53 5,68 3,71 6,30 6,89 5,90
V CZK 1,64 1,26 5,62 -0,47 -0,60 3,81 2,04 4,84 6,95 6,35

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 15,76 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 19. 11. 2010
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 627,2800
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 06. 2019
ISIN ISIN BE6210255244
Minimální investice Minimální investice 150 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0,075 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund Minimum Variance Global

Představujeme

Přemýšleli jste o zařazení akciového fondu do svého portfolia, avšak máte obavy z vysokého rizika, které je s investicemi do akcií spojeno? Vhodným řešením je investiční fond Minimum Variance Global, denominovaný v euru, jehož motto zní: „stabilnější a defenzivnější výkon oproti klasickým akciím“.

Akcie jsou do fondu vybírány na základě nízké volatility (kolísavosti) cen, což se liší od klasického přístupu, který je založen na očekávaném růstu firmy. Mezi akcie splňující kritérium nízké cenové volatility patří často tituly z tzv. defenzivních sektorů (telekomunikace, veřejné služby, aj.). Díky zvolené strategii je fond odolnější vůči strmým pádům na akciových trzích a vykazuje v těchto situacích menší pokles než klasické akciové fondy. Fond je tak zajímavým řešením pro dobu, kdy ceny akcií již nelze považovat za levné a možnost korekcí na trhu je reálným rizikem.

Výhoda mírnějšího propadu při korekci na trzích je vyvážena menším růstovým potenciálem oproti klasickým akciím v okamžicích, kdy akciové trhy letí vzhůru. Celkově tak tento fond stabilizuje výkon akciového portfolia při zachování slušného růstového potenciálu, který k akciím patří.


Hlavní výhody

 • Stabilnější a defenzivnější výkon.


 • Odolnější vůči fluktuacím, strmým pádům cen a bublinám na trhu.


 • Vhodné řešení pro aktuální tržní situaci.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory