ČSOB Krátkodobých dluhopisů

Optimum Fund ČSOB Krátkodobých dluhopisů

 • Hodnota 103,3300  CZK
 • Datum aktualizace 13. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)

Vývoj

PDF leták
Foto
Michal Žofaj
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

České státní dluhopisy v květnu zaznamenaly nárůst cen, přičemž hlavním důvodem byla situace v zahraničí... číst dál
 • Výnos v měně 3,33 %
 • Roční výnos v měně 0,33 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,29 0,56 0,80 0,71 0,02 -0,12 -0,37 -0,41 -0,06 0,33
V CZK 0,29 0,56 0,80 0,71 0,02 -0,12 -0,37 -0,41 -0,06 0,33

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 90,9 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 06. 2009
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 103,3300
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 06. 2019
ISIN ISIN BE0948725651
Minimální investice Minimální investice 1 000 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB Asset Management
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Krátkodobých dluhopisů

Představujeme


Hledáte vysoce diverzifikovaný dluhopisový fond? Fond, který má za cíl přinést Vám vyšší zhodnocení krátkodobých peněžních prostředků? Pak pro Vás může být správnou volbou ČSOB Krátkodobých dluhopisů. Ve fondu je kladen důraz na vysokou diverzifikaci a tím nižší kreditní riziko spojené s investicí. Díky vysoké likviditě přináší zároveň možnost snadného přístupu k penězům. Záměrem fondu je překonat výnosy ze standardních vkladových účtů na 9 měsíců a dosáhnout zajímavějšího zhodnocení.

Minimální rating investice je v době nákupu na úrovni BBB– (podle agentury Standard and Poor's, u ostatních ratingových agentur s ekvivalentním hodnocením). Podíl státních dluhopisů může být až 100 % portfolia a významná část portfolia, minimálně 25 %, je držena v likvidních nástrojích, tj. státních dluhopisech, státních pokladničních poukázkách nebo v nástrojích splatných do 1 měsíce, přičemž nástroje splatné do 1 měsíce tvoří nejméně 10 % portfolia. Maximální doba do splatnosti je u dluhopisů s fixní sazbou až 5 let, u dluhopisů s variabilní sazbou až 7 let.

Hlavní výhody

 • Krátká doba do splatnosti a s tím spojená nižší kolísavost investice.


 • Vysoká diverzifikace portfolia z hlediska dluhopisové třídy aktiv.


 • Krátký doporučený investiční horizont.

 • Měsíční komentář správce fondu k 31.5.2019

  FotoMichal Žofaj - portfolio manažer

  České státní dluhopisy v květnu zaznamenaly nárůst cen, přičemž hlavním důvodem byla situace v zahraničí. Rostoucí nejistoty spojená zejména s obchodní válkou mezi USA a Čínou a očekávané zpomalení ekonomiky měly za následek pokles výnosů státních dluhopisů po celém světě. Výnos německého desetiletého dluhopisu se dostal na nejnižší úrovně od roku 2016 a trh začal počítat i s možným snížením sazeb. Vývoj na dluhopisech reflektoval i snížení inflačních očekávání, které jsou sledované centrální bankou. V České republice poklesly zejména výnosy dlouhodobých státních dluhopisů a to i přes to, že ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu na úroveň 2,00%.

  Česká ekonomika nadále slušně roste, i když trochu pomaleji než v minulých letech. Zpomalení v Eurozóně se v ČR doposud výrazněji neprojevilo. Česká ekonomika zaznamenala v prvním čtvrtletí růst ve výši 2,60%, jenž je primárně tažen spotřebou domácností a vlády. Naopak negativně překvapil pokles předstihových indikátorů a pozitivně překvapily maloobchodní tržby. Dubnová inflace mírně poklesla a dosáhla úrovně 2,80%.

  Na finančních trzích se v květnu projevila nejistota spojená s obchodními válkami. D. Trump se rozhodl přitvrdit politiku vůči Číně zvýšením cel na vybrané zboží z 10% na 25%. Dále pohrozil, že cla mohou být zvýšené i u zbývajícího dovozu z Číny. Ekonomická data v USA byla smíšená. Nadále zůstává velmi dobrá situace na trhu práce. Na druhé straně zklamal průmysl a maloobchodní tržby. Dubnová inflace v USA meziročně vzrostla o 2,0% a dosahuje cíle centrální banky. Evropa se stále potýká se zpomalením ekonomiky. Mírné překvapení přinesla inflace, která v dubnu vzrostla meziročně o 1,70% a dostala se blíže k cíli ECB.

  Nadále se domníváme, že korunové úrokové výnosy mají ještě prostor pro další růst. Důvodem je pozitivní vývoj ekonomiky a vyšší inflace. Potencionálním rizikem je výraznější pokles globální ekonomiky, obchodní války a brexit. Ve fondu duraci aktuálně podvažujeme. Z dluhopisů nadále preferujeme kratší termínované vklady, které jsou v porovnání s delšími dluhopisy více imunní vůči poklesům v prostředí rostoucích úrokových sazeb. Co se týče podnikových dluhopisů, tak je aktuálně na místě vyšší opatrnost vzhledem k ekonomickému zpomalení a ukončení kvantitativního uvolňování ze strany ECB.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory