ČSOB Fixovaný click USD 8

Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 8

Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,0800  USD
 • Datum aktualizace 31. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Zajištěný fond ČSOB Fixovaný click USD 8 se 100% ochranou vložené investice a fixním výnosem 7% ke dni splatnosti, je ideální pro investory, kteří...číst dál

Hlavní výhody:

Zajištěný výnos 7 % (1,23 % ročně) ke dni splatnosti...číst dál

 • Výnos v měně 0,80 %
 • Roční výnos v měně -
 • Výnos v CZK 1,76 %
 • Roční výnos v CZK -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 6,08 USD
Datum vzniku Datum vzniku 08. 04. 2019
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 09. 2024
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,0800
Datum aktualizace Datum aktualizace 31. 05. 2019
ISIN ISIN LU1923690298
Minimální investice Minimální investice 200 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 2. – 29. 3. 2019
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 8

Představujeme

Zajištěný fond ČSOB Fixovaný click USD 8 se 100% ochranou vložené investice a fixním výnosem 7% ke dni splatnosti, je ideální pro investory, kteří preferují nízkou míru rizika investice, a přesto by se rádi podíleli na růstu akciových trhů.

Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 světových akcií, které jsou vybírány na základě podrobných analýz investičních specialistů ČSOB/KBC. Jedná se o široce a pestře diverzifikované portfolio fondu s převahou společností zaměřených na automobilový průmysl, telekomunikace a finanční sektor. Měnou fondu je USD.

Investiční období (5 let a téměř 6 měsíců) je rozděleno na jednoleté období (poslední období je delší). V prvním období fond připíše fixní výnos 7 %. Ve 2. až 5. období může fond připsat výnos v rozmezí 0 % až 10 % za dané období. Výnos je dán průměrným výnosem akcií v koši proti počáteční hodnotě, přičemž každá akcie s pozitivním vývojem přispívá 10 % a akcie s negativním vývojem přispívá skutečným vývojem (tj. akcie, která vzrostla o 1 %, přispívá 10 %; akcie, která vzrostla o 15 %, přispívá 10 %; akcie, která poklesla o 12 %, přispívá –12 %). Celkový výnos za období však nemůže být záporný. Ke dni splatnosti fondu vyplatíme investovanou částku plus součet zaznamenaných výnosů za jednotlivá období.

Minimální výnos ke dni splatnosti je 7 %, maximální možný výnos je dán součtem maximálních výnosů za jednotlivá období, tj. 47 %.


Hlavní výhody

 • Zajištěný výnos 7 % (1,23 % ročně) ke dni splatnosti.


 • Výnos je vázán na koš 30 světových akcií s pozitivním výhledem.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši 47 % (7,25 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory