ČSOB Svět s bonusem nápojů 1

Global Partners ČSOB Svět s bonusem nápojů 1

 • Hodnota 10,2000  CZK
 • Datum aktualizace 30. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Výnos fondu je vázán na výkonnost 2 podkladových košů akcií. První se zaměřuje na akcie 30 kvalitních firem s vysokou tržní kapitalizací… číst dál

Hlavní výhody:

Můžete získat zhodnocení až 60 % (8,39 % ročně), na výnosech akcií firem se podílíte 70 %.

Ochráníme vaši investici proti poklesům větším než 10 % ke dni splatnosti…číst dál

 • Výnos v měně 2,00 %
 • Roční výnos v měně 1,62 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok
V měně produktu -1,35 0,59 3,34 7,48
V CZK -1,35 0,59 3,34 7,48

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 373,57 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 09. 07. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 29. 04. 2024
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,2000
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 09. 2019
ISIN ISIN LU1796246137
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 2. 5. – 29. 6. 2018
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Global Partners ČSOB Svět s bonusem nápojů 1

Představujeme

Výnos fondu je vázán na výkonnost 2 podkladových košů akcií. První se zaměřuje na akcie 30 kvalitních firem s vysokou tržní kapitalizací. Zaměření 2. koše je na nápojové firmy, které posledních 10 let překonávaly trh, jako:

- Anheuser-Busch – největší společnost, která se zabývá výrobou a prodejem piva na světě, jejíž kořeny sahají až do roku 1852.

- Coca-Cola – legendární Coca-Cola od americké firmy se ve světě pije již od roku 1892.

- Heineken – tradiční pivovarnická společnost, která je od roku 2016 oficiálním sponzorem šampionátu Formule 1.

Při splatnosti bude vyplaceno 90 % počáteční investice v úpisu plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 70 % (procentní podíl na růstu koše světových akcií) a růstem tohoto koše (rozdíl mezi počáteční a konečnou hodnotou) s maximem 60 %.

Pokud bude konečná hodnota koše stejná nebo menší než počáteční hodnota, fond při splatnosti vyplatí 90 % počáteční investice v úpisu.

Navíc v případě, že bude hodnota 2. koše v srpnu 2019 vyšší nebo stejná jako počáteční hodnota, získáte bonus ve výši 10 % z počáteční hodnoty investice v úpisu. Tím byste měli zajištěno jak vyplacení 100 % vložené investice ke dni splatnosti fondu, tak i 70% podíl na růstu hodnoty koše světových akcií s maximem 60 %.

Fond díky své konstrukci získal 100% ochranu investované částky ke dni splatnosti a to za podmínek uvedených v dokumentech k fondu.


Hlavní výhody

 • Můžete získat zhodnocení až 60 % (8,39 % ročně), na výnosech akcií firem se podílíte 70 %.


 • Ochráníme vaši investici proti poklesům větším než 10 % ke dni splatnosti.


 • Možnost získat bonus ve výši 10% z vložené investice, a tím navýšit ochranu z 90 % na 100 %.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory