ČSOB Expertiza růstová

Global Partners ČSOB Expertiza růstová

 • Hodnota 943,5200  CZK
 • Datum aktualizace 17. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Svět investic dokáže být někdy stejně nepředvídatelný, jako vaše cesta životem. Nikdy nevíte, kam vás zavede. Váš život řídit nedokážeme, starosti s investováním však můžete přenechat našim expertům… číst dál

Hlavní výhody:

Jednoduché a odborné řešení pro odvážné investory

Jeden fond jako základ portfolia...číst dál

 • Výnos v měně -5,65 %
 • Roční výnos v měně -3,20 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok
V měně produktu 1,46 -0,68 -0,59 -2,95
V CZK 1,46 -0,68 -0,59 -2,95

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 166,96 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 2017
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 943,5200
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 09. 2019
ISIN ISIN LU1684805986
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK jednorázově (nebo 500 CZK pravidelně)
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0% z fondů KBC, z ostatních aktiv 1 %; alokační poplatek 0,4 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 2. 10. - 30. 11. 2017
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Global Partners ČSOB Expertiza růstová

Představujeme

Svět investic dokáže být někdy stejně nepředvídatelný, jako vaše cesta životem. Nikdy nevíte, kam vás zavede. Váš život řídit nedokážeme, starosti s investováním však můžete přenechat našim expertům. S fondem ČSOB Expertiza růstová řídí vaše investice naši odborníci. Motorem fondu je dlouhodobá investiční strategie. Zajímá nás nejen váš investiční cíl, ale i cesta, po které se k němu dostanete, a proto věnuje ČSOB Expertiza růstová zvýšenou pozornost snaze o zmírnění rizika poklesu. Součástí fondu je tak i brzda, protože víme, že ztráty neseme hůře, než se radujeme ze zisku. Náš fond však dokáže i v pravou chvíli šlápnout na plyn, abyste mohli těžit co nejvíce z potenciálu růstu na finančních trzích. Díky naší Expertize se vaše investice snadno přizpůsobí každé trase tak, abyste si vy mohli užívat jízdu životem.

Jak se o vaše investice staráme

Nesázíme všechny vaše peníze na jednu kartu – široké rozložení investic napříč různými třídami aktiv, regiony, odvětvími i tématy na základě investiční strategie KBC/ČSOB Asset Management.

Fond aktivně spravujeme a unikátně kombinujeme různé investiční techniky – V případě většího kolísání na finančních trzích může být část portfolia fondu přeinvestována do aktiv s nižším rizikem (peněžní trh a depozita). Pokud akcie rostou rychleji než dluhopisy nebo naopak, může portfolio manažer prodat méně výkonná aktiva a nakoupit aktiva s vyšší výkonností.

Klademe zvláštní důraz na snahu o zmírnění rizika poklesu – protože víme, že bolest ze ztráty neseme hůře, než si užíváme radosti ze zisku.


Hlavní výhody

 • Jednoduché a odborné řešení pro odvážné investory


 • Jeden fond jako základ portfolia


 • Nový pohled na investování – investujte hlavou i srdcem


 • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2019)

  KBC MI SRI CASH STANDARD DURATION - ISB9,7 %
  KBC MI 5 MONTH DURATION IS B9,7 %
  KBC MI SRI CASH 4 MONTH DURATION - IS B9,7 %
  KBC MI SRI 3 MONTH DURATION - IS B9,69 %
  OPT FD CSOB KRATKO DLUHOPISU IS B7,21 %
  KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP6,32 %
  KBC EQT AMERICA IS B KAP5,92 %
  KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP5,19 %
  KBC RENTA CZECH IS B KAP4,55 %
  KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP3,62 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2019)

  Akcie35,98 %
  Dluhopisy22,11 %
  Depozita a peněžní trh41,5 %
  Realitní investice0,41 %
  Alternativní investice0 %

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory