ČSOB Zdravotnictví 1

Contribute Partners ČSOB Zdravotnictví 1

 • Hodnota 10,7100  CZK
 • Datum aktualizace 30. 08. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Fond se zaměřuje na akcie 20 firem působících v odvětví zdravotní péče… číst dál

Hlavní výhody:

Fond nabízí možnost podílet se na úspěchu firem, jejichž léky pomáhají pacientům i u nás.

Můžete získat zhodnocení až 80 % (10,71 % ročně), na výnosech akcií firem se podílíte 90 %...číst dál

 • Výnos v měně 7,10 %
 • Roční výnos v měně 4,12 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok
V měně produktu 2,49 8,95 7,75 6,25
V CZK 2,49 8,95 7,75 6,25

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 404,12 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 28. 12. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 29. 09. 2023
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,7100
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 08. 2019
ISIN ISIN LU1651849801
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 11. - 18. 12.
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název Contribute Partners ČSOB Zdravotnictví 1

Představujeme

Fond se zaměřuje na akcie 20 firem působících v odvětví zdravotní péče. V koši jsou firmy jako:

- Glaxosmithkline – britský globální producent léků, čtvrtá největší farmaceutická společnost na světě.

- Bayer – významná německá agrochemická a farmaceutická společnost, na českém trhu nabízí např. Aspirin nebo Canesten.

- Sanofi – globální farmaceutická skupina zastřešuje i původně českou Zentivu a je tedy výrobcem Paralenu, Ibalginu či Celaskonu.

- Pfizer – mezinárodní farmaceutická společnost se zaměřuje na výzkum a vývoj nových léků již od roku 1849.

Výnos fondu je navázán na vývoj koše akcií firem. Ke dni splatnosti fondu může nastat jedna z následujících variant:

1. Hodnota koše akcií zůstane stejná nebo vzroste – získáte výnos až 80 % (10,71 % ročně) minus poplatky, na výnosech akcií firem se podílíte 90 %.

2. Hodnota koše akcií poklesne do 30 % – vyplatíme vám celou investovanou částku minus poplatky.

3. Hodnota koše akcií klesne o více než 30 % – vyplatíme vám částku odpovídající rozdílu investovaných peněz a ztráty hodnoty koše minus poplatky.


Hlavní výhody

 • Fond nabízí možnost podílet se na úspěchu firem, jejichž léky pomáhají pacientům i u nás.


 • Můžete získat zhodnocení až 80 % (10,71 % ročně), na výnosech akcií firem se podílíte 90 %.


 • Ochráníme vaši investici až do 30% poklesu hodnoty koše akcií.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory