ČSOB Světový expres 7

Contribute Partners ČSOB Světový expres 7

 • Hodnota 9,1800  CZK
 • Datum aktualizace 30. 08. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Fond se zaměřuje na akcie 20 firem, které se dlouhodobě řadí mezi perspektivní firmy světa napříč regiony i sektory… číst dál

Hlavní výhody:

Můžete získat zhodnocení ve výši až 60 % za dobu trvání fondu (8,14 % ročně).

Na výnosech akcií firem se podílíte 100 %...číst dál

 • Výnos v měně -8,20 %
 • Roční výnos v měně -4,83 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok
V měně produktu -0,54 3,50 4,08 -3,77
V CZK -0,54 3,50 4,08 -3,77

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 87,23 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 08. 12. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 11. 2023
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 9,1800
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 08. 2019
ISIN ISIN LU1580882071
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 17. 10. - 30. 11. 2017
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Contribute Partners ČSOB Světový expres 7

Představujeme

Fond se zaměřuje na akcie 20 firem, které se dlouhodobě řadí mezi perspektivní firmy světa napříč regiony i sektory. V koši jsou firmy jako:

Glaxosmithkline – britský globální producent léků, čtvrtá největší farmaceutická společnost na světě.

HSBC – historie poskytovatele bankovních a finančních služeb se začala psát již v roce 1865, kdy byly otevřeny první pobočky v Hongkongu a Šanghaji.

Swisscom – švýcarský poskytovatel televizních služeb, internetu a telefonních služeb. Dostupný téměř 9 milionům zákazníků.

Royal Dutch Shell – britsko-nizozemská největší soukromá ropná společnost v Evropě a druhá největší na světě, založená již v roce 1907.

Výnos fondu je navázán na vývoj koše akcií firem. Ke dni splatnosti fondu nastane jedna z následujících variant:

1. Hodnota koše akcií zůstane stejná nebo vzroste – získáte investovanou částku a odpovídající výnos minus poplatky, na výnosech akcií firem se podílíte 100 %. Můžete získat zhodnocení až 60 % (8,14 % ročně).

2. Hodnota koše akcií poklesne – vyplatíme vám částku odpovídající rozdílu investovaných peněz a ztráty hodnoty koše minus poplatky, nedojde-li k navýšení ochrany z 0 % na 100 %.


Hlavní výhody

 • Můžete získat zhodnocení ve výši až 60 % za dobu trvání fondu (8,14 % ročně).


 • Na výnosech akcií firem se podílíte 100 %.


 • Možnost navýšení ochrany počáteční hodnoty koše akcií z 0 % na 100 % (hodnota koše akcií bude alespoň v jednom ze čtyř pozorování stejná nebo vyšší než 95 % počáteční hodnoty).

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory