ČSOB Světový expres 6

Contribute Partners ČSOB Světový expres 6

 • Hodnota 10,6700  CZK
 • Datum aktualizace 30. 08. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Fond se zaměřuje na akcie firem, které se dlouhodobě řadí mezi perspektivní firmy světa napříč regiony i sektory... číst dál

Hlavní výhody:

Fond nabízí možnost získat zajímavé zhodnocení.

Na výnosech akcií firem se podílíte 90 %...číst dál

 • Výnos v měně 6,70 %
 • Roční výnos v měně 2,75 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.)
V měně produktu 0,66 2,01 6,28 10,57 1,83
V CZK 0,66 2,01 6,28 10,57 1,83

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 168,53 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 10. 04. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 04. 2023
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,6700
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 08. 2019
ISIN ISIN LU1512742427
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, po úpisu 3,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 2. 2017 - 31. 3. 2017
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Contribute Partners ČSOB Světový expres 6

Představujeme

Fond se zaměřuje na akcie firem, které se dlouhodobě řadí mezi perspektivní firmy světa napříč regiony i sektory. V koši jsou firmy jako:

- Glaxosmithkline plc – britský globální producent léků, čtvrtá největší farmaceutická společnost na světě.

- National Australia Bank ltd – jedna ze čtyř největších finančních institucí v Austrálii a 17. největší banka na světě (dle tržní hodnoty).

- Tele 2 – významný evropský telekomunikační operátor, který má asi 34 milionů zákazníků v 10 zemích světa.

- Swisscom – švýcarský poskytovatel televizních služeb, internetu a telefonních služeb. Dostupný téměř 9 milionům zákazníků.

Výnos fondu je navázán na vývoj koše akcií firem. Ke dni splatnosti fondu nastane jedna z následujících variant:

1. Hodnota koše akcií zůstane stejná nebo vzroste – získate investovanou částku a odpovídající výnos minus poplatky, na výnosech akcií firem se podílíte 90 %.

2. Hodnota koše akcií poklesne – vyplatíme vám částku odpovídající rozdílu investovaných peněz a ztráty hodnoty koše minus poplatky, nedojde-li k navýšení ochrany z 0 % na 100 %.

Jak funguje možnost získat 100% ochranu investované částky?

V průběhu trvání fondu budeme 4 krát (v dubnu 2018, 2019, 2020 a 2021) porovnávat aktuální hodnotu koše s jeho počáteční hodnotou. V případě, že bude hodnota koše alespoň v jednom z pozorování stejná nebo vyšší než počáteční hodnota, bude ochrana vložené investice při splatnosti fondu navýšená z 0 % na 100 %.

Fond díky své konstrukci získal 100% ochranu investované částky ke dni splatnosti a to za podmínek uvedených v dokumentech k fondu.


Hlavní výhody

 • Fond nabízí možnost získat zajímavé zhodnocení.


 • Na výnosech akcií firem se podílíte 90 % a maximální výnos není omezen.


 • Možnost navýšení ochrany z 0 % na 100 % (hodnota koše akcií bude alespoň v jednom ze čtyř pozorování stejná nebo vyšší než počáteční hodnota).

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory