ČSOB Fixovaný click USD 4

Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 4

 • Hodnota 10,2200  USD
 • Datum aktualizace 30. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Zajištěný fond ČSOB Fixovaný click USD 4 se 100% ochranou vložené investice a zajímavým výnosem je ideální pro investory, kteří preferují nízkou míru rizika investice, a přesto by se rádi podíleli na růstu akciových trhů... číst dál

Hlavní výhody:

Zajištěný výnos 4 % (0,7 % ročně) ke dni splatnosti.

Výnos je vázán na koš 30 světových akcií s pozitivním výhledem... číst dál

 • Výnos v měně 2,20 %
 • Roční výnos v měně 0,45 %
 • Výnos v CZK 8,31 %
 • Roční výnos v CZK 1,67 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.)
V měně produktu 0,10 0,29 0,89 2,00 0,05 -0,20 0,35
V CZK 0,93 5,92 3,76 10,50 3,58 -0,80 -0,19

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 10,17 USD
Datum vzniku Datum vzniku 05. 12. 2014
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 06. 2020
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,2200
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 09. 2019
ISIN ISIN LU1109640059
Minimální investice Minimální investice 250 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, po úpisu 3,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 1. 10. - 28. 11. 2014
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 4

Představujeme

Zajištěný fond ČSOB Fixovaný click USD 4 se 100% ochranou vložené investice a zajímavým výnosem je ideální pro investory, kteří preferují nízkou míru rizika investice, a přesto by se rádi podíleli na růstu akciových trhů.

Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 světových akcií, které jsou vybírány na základě podrobných analýz investičních specialistů ČSOB/KBC. Jedná se o široce a pestře diverzifikované portfolio fondu s převahou společností zaměřených na energie a služby, pojišťovnictví a telekomunikace.

Investiční období (5 let a téměř 7 měsíců) je rozděleno na roční mezidobí (poslední období je delší).

V prvním období fond připíše fixní výnos 4 %.

Ve 2. až 5. období může fond připsat výnos v rozmezí 0 % až 9 % za období. Výnos je dán průměrným výnosem akcií v koši proti počáteční hodnotě.

Každá akcie s pozitivním vývojem přispívá 9 %, akcie s negativním vývojem přispívá skutečným vývojem (tj. akcie, která vzrostla o 1 %, přispívá 9 %; akcie, která vzrostla o 10 %, přispívá 9 %; akcie, která poklesla o 10 %, přispívá –10 %).

Ke dni splatnosti fondu vyplatíme investovanou částku plus součet zaznamenaných výnosů.

Minimální výnos je 4 %, maximální možný výnos je dán součtem maximálních výnosů v mezidobí, tj. 40 %.


Hlavní výhody

 • Zajištěný výnos 4 % (0,7 % ročně) ke dni splatnosti.


 • Výnos je vázán na koš 30 světových akcií s pozitivním výhledem.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši 40 % (6,22 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Připsané výnosy:

  v 1. období4,0 %
  v 2. období0,00 %
  Celkový výnos4,00 %

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory