KBC Bonds Emerging Europe

KBC Bonds Emerging Europe

Ke dni 18.3.2013 došlo ke změně názvu fondu KBC Bonds Central Europe na KBC Bonds Emerging Europe.
 • Hodnota 852,9200  EUR
 • Datum aktualizace 13. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

 • Výnos v měně 69,30 %
 • Roční výnos v měně 3,12 %
 • Výnos v CZK 43,49 %
 • Roční výnos v CZK 2,13 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 2,96 1,21 4,15 4,11 -4,01 -2,56 -1,74 -1,05 0,67 2,48 3,12
V CZK 2,24 0,90 3,05 3,69 -5,08 -4,28 -3,32 -2,41 0,72 2,01 2,13

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 7,65 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 12. 04. 2002
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 852,9200
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 06. 2019
ISIN ISIN LU0145227863
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC Bonds Conseil Holding S.A.
Registrovaný název Registrovaný název KBC Bonds Emerging Europe

Tento podfond investuje v první řadě do dluhopisů denominovaných v měnách zemí Střední Evropy (s vyjímkou Ruska). Polské, české a maďarské dluhopisy tvoří největší podíl na portfoliu fondu. Hodnota akcií fondu je uváděna v EUR.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory