KBC Renta Czechrenta DIV

KBC Renta Czechrenta DIV

 • Hodnota 20 917,5800  CZK
 • Datum aktualizace 13. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj v měsíci květnu byl pro české dluhopisy zastoupené v portfoliu velmi pozitivní… číst dál
 • Výnos v měně 97,38 %
 • Roční výnos v měně 3,42 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 1,47 1,95 2,05 2,23 -1,95 -1,43 -0,47 0,30 1,87 3,17 3,42
V CZK 1,47 1,95 2,05 2,23 -1,95 -1,43 -0,47 0,30 1,87 3,17 3,42

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1977,26 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 27. 05. 1999
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 20 917,5800
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 06. 2019
ISIN ISIN LU0095278775
Minimální investice Minimální investice 1 000 000 Kč, nebo ekvivalent v cizí měně
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC Renta Conseil Holding S.A.
Registrovaný název Registrovaný název KBC Renta Czechrenta DIV

Představujeme


Investiční fond KBC Renta Czechrenta investuje zejména do státních dluhopisů denominovaných v CZK. Portfolio je tvořeno především českými státními dluhopisy, bankovními dluhopisy a bonitními korporátními dluhopisy, které musí mít v době nákupu rating minimálně na úrovni A (podle agentury Standard and Poor's, u ostatních ratingových agentur s ekvivalentním hodnocením). Fond může investovat také do ostatních instrumentů peněžního trhu a část portfolia může držet v hotovosti, která slouží pro zajištění potřebné likvidity. Průměrná doba splatnosti portfolia je určována na základě očekávaného vývoje úrokových sazeb v CZK, průměrně se pohybuje v rozmezí 4 - 7 let.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý také díky malé závislosti na vývoji akciových trhů a na „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Předností tohoto fondu je transparentní investiční strategie, aktivní správa a eliminace měnového rizika.

Hlavní výhody

 • Aktiva fondu jsou investována především do českých státních dluhopisů.


 • Fond s aktivní správou.


 • Vysoká likvidita - peníze jsou dostupné do 3 obchodních dnů.

 • Měsíční komentář správce fondu k 31.5.2019

  FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

  Vývoj v měsíci květnu byl pro české dluhopisy zastoupené v portfoliu velmi pozitivní. Výnosy střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, ze kterých se portfolio fondu skládá, poklesly a hodnota portfolia v květnu vzrostla.

  České státní dluhopisy v květnu zaznamenaly nárůst cen, přičemž hlavním důvodem byla situace v zahraničí. Rostoucí nejistoty spojená zejména s obchodní válkou mezi USA a Čínou a očekávané zpomalení ekonomiky měly za následek pokles výnosů státních dluhopisů po celém světě. Výnos německého desetiletého dluhopisu se dostal na nejnižší úrovně od roku 2016 a trh začal počítat i s možným snížením sazeb. Vývoj na dluhopisech reflektoval i snížení inflačních očekávání, které jsou sledované centrální bankou. V České republice poklesly zejména výnosy dlouhodobých státních dluhopisů a to i přes to, že ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu na úroveň 2,0 %.

  Česká ekonomika nadále slušně roste, i když trochu pomaleji než v minulých letech. Zpomalení v Eurozóně se v ČR doposud výrazněji neprojevilo. Česká ekonomika zaznamenala v prvním čtvrtletí růst ve výši 2,6 %, jenž je primárně tažen spotřebou domácností a vlády. Naopak negativně překvapil pokles předstihových indikátorů a pozitivně překvapily maloobchodní tržby. Dubnová inflace mírně poklesla a dosáhla úrovně 2,8 %.

  Na finančních trzích se v květnu projevila nejistota spojená s obchodními válkami. D. Trump se rozhodl přitvrdit politiku vůči Číně zvýšením cel na vybrané zboží z 10 % na 25 %. Dále pohrozil, že cla mohou být zvýšené i u zbývajícího dovozu z Číny. Ekonomická data v USA byla smíšená. Nadále zůstává velmi dobrá situace na trhu práce. Na druhé straně zklamal průmysl a maloobchodní tržby. Dubnová inflace v USA meziročně vzrostla o 2,0% a dosahuje cíle centrální banky. Evropa se stále potýká se zpomalením ekonomiky. Mírné překvapení přinesla inflace, která v dubnu vzrostla meziročně o 1,70% a dostala se blíže k cíli ECB.

  Oficiální úrokové sazby by měly na stávajících 2 % zůstat v nejbližších měsících nezměněny. Inflace nad 2 % a pokračující hospodářský růst v ČR by mohly ČNB přimět k dalšímu zvýšení sazeb v průběhu druhé poloviny roku 2019, to však za předpokladu, že se sníží rizika obchodních válek a brexitu. Aktuálně udržujeme neutrální citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář predikuje hospodářský růst v Evropě spojený s růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory