ČSOB Bohatství dividendový

ČSOB Bohatství dividendový

Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
Dovolte, abychom vás informovali, že fond ČSOB Bohatství dividendový převzal dne 17.6.2022 fond ČSOB Vyvážený dividendový. Informace o důvodech a vlastním provedení sloučení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů.
 • Hodnota 0,9414  CZK
 • Datum aktualizace 23. 11. 2022
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Říjen byl příznivý pro akcie na vyspělých trzích, když výsledková sezóna nepotvrdila obavy o přílišném optimismu analytiků a společnostem na obou stranách Atlantiku se dařilo dostát mnohdy náročným očekáváním... číst dál
 • Výnos v měně 5,81 %
 • Roční výnos v měně -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 502,86 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 17. 06. 2022
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9414
Datum aktualizace Datum aktualizace 23. 11. 2022
ISIN ISIN CZ0008477155
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice První investice 30 000 Kč, následně 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Bohatství dividendový

Představujeme

Historie ukazuje, že kdo chce vydělat, měl by mít jako správný investor alespoň část portfolia v akciích. ČSOB Bohatství investuje do atraktivních společností, které udávají tempo dnešní doby. Bez internetu ani mobilu si už život neumíme ani představit (Alphabet, Apple). On-line bezpečně nakoupíme zboží (Amazon). Před nepříjemnostmi se pojistíme (Allianz, Axa). Při sportování se neobejdeme bez kvalitního vybavení (Adidas, Nike). Jako fanoušci nových technologií se těšíme na nový elektromobil Škoda Enyaq iV (Volkswagen). I v této době si můžeme jídlo vyzvednout u okénka (McDonald’s). Nejenom v době covidové jsou pohádky (Walt Disney)nejlepším kamarádem našich dětí. A za vše zaplatíme kartou (Visa, Mastercard).


Seznamte se s fondem ČSOB Bohatství dividendový zhlédnutím videa.


Měsíční komentář správce fondu k 31.10.2022

Foto

Říjen byl příznivý pro akcie na vyspělých trzích, když výsledková sezóna nepotvrdila obavy o přílišném optimismu analytiků a společnostem na obou stranách Atlantiku se dařilo dostát mnohdy náročným očekáváním. Americký index Dow Jones zaznamenal dokonce nejlepší měsíc od roku 1976. Z průměru však vystoupily velké technologické společnosti, které spíše zklamaly. Mimořádně špatný měsíc za sebou měly čínské akcie, jimž nepomohlo upevnění moci komunistického režimu. Ačkoli naše přímé investice v Asii jsou minimální, Čína svým významem ovlivňuje řadu evropských a amerických společností.

V říjnu byla aktivita na portfoliu nižší a objemy menší ve srovnání se zářím. Relativně divokou výsledkovou sezónu jsem využil k úpravám některých dlouhodobých pozic. Přikoupil jsem Walt Disney a ratingovou společnosti S&P Global. S úpravami u technologických společností jsem tentokrát raději čekal až po oznámení výsledků, nakonec jsem se rozhodl pouze přikoupit Alphabet, kde nevnímám strukturální problémy (jako třeba u Mety), ačkoli reklamní část byznysu může ještě v rámci cyklu trpět.

Říjen byl pro dluhopisové investice dalším nepříznivým měsícem v řadě. Stejně jako v předchozím měsíci ceny na dluhopisových trzích klesaly v souvislosti s vysokými inflačními čísly v USA a Evropě, přičemž k tomuto trendu se připojily také české státní dluhopisy. Výnos desetiletého českého státního dluhopisu se tak dostal až k hranici 6 % p.a. Výnosy krátkodobějších dluhopisů byly o poznání stabilnější, když prozatím trvá předpoklad, že ČNB nemá v úmyslu v nejbližší době výrazně zvyšovat sazby. Ve druhé polovině října jsme využili nižších cen k mírnému navýšení pozic v dlouhodobých českých státních dluhopisech, nicméně i tak zůstává durace dluhopisové části portfolia na mírně podvážené úrovni.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v říjnu vzrostl o 1,5 %.

Kvartální komentář portfolio manažeraSeznamte se s pravidelným komentářem o vývoji investic od našich portfolio manažerů a analytiků.


Cílový trh

Typ klienta

Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

Znalosti a zkušenosti klienta

Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

Riziková tolerance

Produkt je určen pro klienta s minimálně opatrným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že klade důraz na rovnováhu mezi očekávaným výnosem a mírou kolísavosti hodnoty investice. Očekává výnos převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů s cílem mírně překonat růst spotřebitelských cen (inflaci). Zaměřuje se na investiční příležitosti se středním investičním horizontem.

Návratnost investice

Investor má zájem o to, aby mu z investované částky plynul pravidelný výnos ve formě dividend či úroku nebo rostla hodnota investované částky v čase.

Ochota nést ztrátu

Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 12 % hodnoty investice.

Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Minimální investiční horizont

Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 3 let.

ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre. Produktové skóre se může lišit oproti syntetickému ukazateli rizika a výnosu (SRRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.10.2022)

CZECH REPUBLIC CZGB 0 1/4 02/10/276,23 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 06/26/265,43 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/4 02/14/254,77 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/284,42 %
CZECH REPUBLIC CZGB 0,45 10/25/233,96 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1,2 03/13/313,72 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/293,52 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2,4 09/17/253,34 %
CESKO OBCH BK CZ KBCBB Float 09/11/252,91 %
CZECH REPUBLIC CZGB 0,95 05/15/302,42 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.10.2022)

Akcie36,99 %
Dluhopisy62,81 %
Depozita a peněžní trh0,2 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

Sektorové rozdělení akciové části:

Informační technologie24,55%
Zboží dlouhodobé spotřeby14,68%
Zdravotní péče12,94%
Zboží běžné spotřeby12,07%
Finance9,43%
Komunikační služby7,6%
Průmysl5,45%
Těžba ropy a zemního plynu5,15%
Materiály4,63%
Nespecifikováno3,42%

Regionální rozdělení akciové části:

USA65,71%
Francie9,1%
Spojené království5,99%
Švýcarsko5,11%
Nizozemsko4,69%
Dánsko3,06%
Německo2,4%
Švédsko0,88%
Čína0,83%
Indie0,39%

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory