ČSOB Akciový zodpovědný

ČSOB Akciový zodpovědný

Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka (ČNB)

Investice od 1. ledna 2023 komunikujeme podle nové legislativy (obecný souhrn připravených změn). Mění se názvy některých investičních parametrů, zavádí se např. doporučená doba držení investice. Před jakoukoli další investicí by bylo dobré si projít konkrétní změny. Najdete je v novém sdělení klíčových informací (KID) níže na této stránce v sekci Dokumenty.
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) byl podstatně změněn. Novou verzi najdete od 1.1.2023 na stránkách jednotlivých fondů v sekci Dokumenty. Před další investicí do fondů včetně pravidelných investic Vám doporučujeme se s ním seznámit. Pozornost věnujte i doporučené době držení investice, která se mohla změnit. Bližší informace o změnách naleznete zde.
Od 2.8.2022 budou při obhospodařování fondu aplikovány nové politiky zodpovědného investování ve skupině KBC. Bližší informace naleznete zde - Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC. Zároveň dochází k aktualizaci prospektů a Klíčových informací, které naleznete v záložce Dokumenty.
Podílový fond

Investujte s námi

 • Investujete do společností, které respektují globální trendy v oblasti zodpovědného hospodaření
 • Těžíte z úspěchu zhruba 70 silných nadnárodních společností, které patří mezi tržní leadery ve své oblasti
 • Součástí fondu jsou například firmy Microsoft, Norsk Hydro nebo Schneider Electric
 • Hodnota 1,0917  CZK
 • Datum aktualizace 26. 05. 2023
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

Leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Akcie se po březnové bankovní krizi rychle vzpamatovaly. V USA se na rozdíl od minulého měsíce, kdy vítězily technologie, nejvíce dařilo tradičnějším odvětvím, ztráty utrpěné v březnu vracely ve velkém banky, z nichž navíc některé překvapily dobrými výsledky... číst dál
 • Výnos v měně 9,17 %
 • Roční výnos v měně 8,71 %

Souhrnný ukazatel rizik

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 508,53 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 10. 05. 2022
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,0917
Datum aktualizace Datum aktualizace 26. 05. 2023
ISIN ISIN CZ0008477098
Minimální doporučená doba držení Minimální doporučená doba držení 8 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v upisovacím období 0 %; po upisovacím období 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Produktové skóre Produktové skóre PS6
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Privátní banka
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový zodpovědný

Představujeme

Využijte potenciál firem, kterým není lhostejné, jakým způsobem jejich podnikání ovlivňuje životní, či pracovní prostředí. V současné době vztah k přírodě a lidem řeší nejen ty menší regionální firmy, ale i známé celosvětové značky. Společenská odpovědnost už není prázdná fráze, ale skutečná opatření v průmyslové výrobě, zemědělství, službách, s dopady do všech oblastí lidské činnosti. S tímto fondem investujete do společností, které se řídí přísnými pravidly zodpovědného chování. Tyto společnosti např. dlouhodobě snižují energetickou náročnost výroby u sebe, či v tom pomáhají ostatním, zvyšují podíl obnovitelné energie v procesu výroby, cíleně minimalizují dopad své produkce na vodní zdroje a dbají na kvalitu pitné vody, omezují uhlíkovou stopu svého podnikání u svých výrobků a služeb, dodržují zásady ekologického zemědělství, či humánního zacházení se zvířaty a také dbají na lidská a pracovní práva, či diverzitu a bojují proti korupci.


Měsíční komentář správce fondu k 30/4/203

Foto

Akcie se po březnové bankovní krizi rychle vzpamatovaly. V USA se na rozdíl od minulého měsíce, kdy vítězily technologie, nejvíce dařilo tradičnějším odvětvím, ztráty utrpěné v březnu vracely ve velkém banky, z nichž navíc některé překvapily dobrými výsledky. Podobně také evropským akciím pomohl vrátit předchozí ztráty bankovní sektor. Na druhou stranu společnosti se sektoru materiálů a kapitálových statků, které jsou zastoupeny ve fondu nadproporčně, za trhem zaostávaly.

V dubnu jsem nové prostředky zainvestoval do typických témat udržitelné ekonomiky, jako je švýcarská Sika, známá svými izolačními a ochrannými materiály, a rakouský Andritz, který dodává zařízení pro vodní elektrárny. U obou investic jsem využil momentálního poklesu ceny. Investice však směřovaly také do polovodičového giganta ASML Holding, jehož akcie zaváhaly po zveřejnění výsledků, které zvýšily riziko dosažení krátkodobých cílů, zatímco dlouhodobý příběh spíše podpořily.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v dubnu vzrostl o 1,1 %.


Cílový trh

Typ klienta

Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

Znalosti a zkušenosti klienta

Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

Riziková tolerance

Produkt je určen pro klienta s velmi odvážným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že jeho hlavním cílem je dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota. Zaměřuje se na investiční příležitosti s dlouhým investičním horizontem.

Návratnost investice

Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků.

Ochota nést ztrátu

Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 100 % hodnoty investice.

Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Minimální doporučená doba držení

Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.

ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2023)

KBC Eq Fd North America Responsible Investing -ISB5,64 %
ASML HOLDING NV3,08 %
HOME DEPOT INC2,81 %
VISA INC-CLASS A SHARES2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,63 %
WALT DISNEY CO/THE2,62 %
ADOBE INC2,51 %
S&P GLOBAL INC2,48 %
NIKE INC -CL B2,46 %
LINDE PLC2,46 %

Sektorové rozdělení:

Informační technologie18,55%
Zdravotní péče15,15%
Finance14,97%
Zboží dlouhodobé spotřeby12,03%
Materiály11,36%
Průmysl10,96%
Zboží běžné spotřeby7,75%
Komunikační služby5,12%
Nespecifikováno1,54%
Realitní společnosti1,31%

Regionální rozdělení:

USA59,35%
Francie9,73%
Švýcarsko8,89%
Dánsko5,01%
Spojené království4,55%
Rakousko4,3%
Nizozemsko3,15%
Norsko2,1%
Německo1,8%
Belgie0,47%

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory