ČSOB Velmi odvážný zodpovědný

Investice od 1. ledna 2023 komunikujeme podle nové legislativy (obecný souhrn připravených změn). Mění se názvy některých investičních parametrů, zavádí se např. doporučená doba držení investice. Před jakoukoli další investicí by bylo dobré si projít konkrétní změny. Najdete je v novém sdělení klíčových informací (KID) níže na této stránce v sekci Dokumenty.
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) bude podstatně změněn. Novou verzi najdete od 1.1.2023 na stránkách jednotlivých fondů v sekci Dokumenty. Před další investicí do fondů včetně pravidelných investic Vám doporučujeme se s ním seznámit. Pozornost věnujte i doporučené době držení investice, která se mohla změnit. Bližší informace o změnách naleznete zde.
Od 2.8.2022 budou při obhospodařování fondu aplikovány nové politiky zodpovědného investování ve skupině KBC. Bližší informace naleznete zde - Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC. Zároveň dochází k aktualizaci prospektů a Klíčových informací, které naleznete v záložce Dokumenty.
TIP: Sjednejte si fond ČSOB Velmi odvážný zodpovědný online s 0% vstupními poplatky. Jednoduše v investičním řešení ČSOB NaMíru.
Podílový fond

Investice do lepší budoucnosti

Benefit 1
Řešení pro velmi odvážného investora
Obsahuje vyšší poměr akcií doplněný o kvalitní dluhopisy
Benefit 2
Široké rozložení mezi sektory a regiony
Zaručuje dokonalou skladbu zdravého portfolia
Benefit 3
Jednoduché a přehledné investování
Skrze ČSOB Investiční portál máte přehled kdykoliv
 • Hodnota 0,9819  CZK
 • Datum aktualizace 25. 01. 2023
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Jako spotřebitel si můžete vybrat, jaké výrobky a služby budete kupovat, ale jako investor můžete také řadu věcí přímo ovlivnit. Připravili jsme pro vás podílový fond ČSOB Velmi Odvážný zodpovědný...číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 68,02 %
 • Dluhopisy 20,48 %
 • Depozita a peněžní trh 11,5 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně -1,81 %
 • Roční výnos v měně -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 26,70 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 06. 2022
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,9819
Datum aktualizace Datum aktualizace 25. 01. 2023
ISIN ISIN CZ0008477072
Minimální doporučená doba držení Minimální doporučená doba držení 7 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,4 %
Souhrnný ukazatel rizik Souhrnný ukazatel rizik viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Česká pošta
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Velmi odvážný zodpovědný

Představujeme

Jako spotřebitel si můžete vybrat, jaké výrobky a služby budete kupovat, ale jako investor můžete také řadu věcí přímo ovlivnit. Připravili jsme pro vás podílový fond ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, který klade vysoký důraz na výběr zodpovědných společností. Tým analytiků a portfolio manažerů hledá atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do emitentů, kteří zohledňují určité sociální, etické a environmentální aspekty. Díky širokému záběru akciových a dluhopisových titulů s rozložením mezi tržní sektory snižují možné riziko výrazného propadu hodnoty investice. ČSOB Velmi odvážný zodpovědný je součástí také jednoduchého investičního řešení ČSOB NaMíru, které pokryje všechny požadavky odvážného investora.

Cílový trh

Typ klienta

Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

Znalosti a zkušenosti klienta

Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

Riziková tolerance

Produkt je určen pro klienta s minimálně odvážným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že se zaměřuje na potenciál výnosu za cenu vyššího kolísání hodnoty investice. Očekává výnos podstatně převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů s cílem výrazně překonat růst spotřebitelských cen (inflaci). Uvědomuje si, že za velmi nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota. Zaměřuje se na investiční příležitosti s dlouhým investičním horizontem.

Návratnost investice

Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků.

Ochota nést ztrátu

Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 20 % hodnoty investice.

Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Minimální doporučená doba držení

Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 7 let.

ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.12.2022)

KBC Equity Fund World Responsible Investing -ISB13,56 %
KBC Eq Fd USA & Canada Responsible Investing -ISB11,83 %
KBC Eq Fd North America Responsible Investing -ISB11,78 %
KBC Eq F N,Am,Cont, Responsible Investing -ISB EUR11,68 %
KBC Part, Corporate Bds Responsible Investing -ISB8,84 %
KBC Renta Czechrenta Institutional B Shares6,33 %
KBC Eq Fd Em Markets Responsible Investing -ISB5,47 %
KBC Eq F Rest Of Europe Responsible Investing -ISB5,18 %
KBC Eq Fd Asia Pacific Responsible Investing -ISB4,79 %
KBC Equity Fd Eurozone Responsible Investing -ISB3,8 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.12.2022)

Akcie68,02 %
Dluhopisy20,48 %
Depozita a peněžní trh11,5 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

Nejvýznamnější přímé akciové tituly v portfoliu fondu:

MICROSOFT CORP4,44%
APPLE INC3,87%
ALPHABET INC-CL C2,36%
UNITEDHEALTH GROUP INC1,54%
AMAZON.COM INC1,32%
ELI LILLY & CO1,23%
PEPSICO INC1,22%
COCA-COLA CO/THE1,12%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC1,1%
VISA INC-CLASS A SHARES1,09%

Sektorové rozdělení:

Informační technologie25,3%
Zdravotní péče18,65%
Finance17,62%
Zboží běžné spotřeby10,9%
Zboží dlouhodobé spotřeby9,72%
Komunikační služby6,08%
Průmysl5,41%
Materiály3,89%
Realitní společnosti1,66%
Síťová odvětví0,76%

Regionální rozdělení akciové části:

USA61,49%
Japonsko5,39%
Spojené království4,62%
Čína3,33%
Francie3,09%
Švýcarsko3,06%
Kanada2,96%
Austrálie2,01%
Tchaj-wan1,81%
Indie1,4%

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory