ČSOB Opatrný zodpovědný

ČSOB Opatrný zodpovědný

Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka (ČNB)

Investice od 1. ledna 2023 komunikujeme podle nové legislativy (obecný souhrn připravených změn). Mění se názvy některých investičních parametrů, zavádí se např. doporučená doba držení investice. Před jakoukoli další investicí by bylo dobré si projít konkrétní změny. Najdete je v novém sdělení klíčových informací (KID) níže na této stránce v sekci Dokumenty.
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) byl podstatně změněn. Novou verzi najdete od 1.1.2023 na stránkách jednotlivých fondů v sekci Dokumenty. Před další investicí do fondů včetně pravidelných investic Vám doporučujeme se s ním seznámit. Pozornost věnujte i doporučené době držení investice, která se mohla změnit. Bližší informace o změnách naleznete zde.
Od 2.8.2022 budou při obhospodařování fondu aplikovány nové politiky zodpovědného investování ve skupině KBC. Bližší informace naleznete zde - Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC. Zároveň dochází k aktualizaci prospektů a Klíčových informací, které naleznete v záložce Dokumenty.
Podílový fond

Investice do lepší budoucnosti

Benefit 1
Komplexní investiční řešení
Skládá se z akcií a dluhopisů celosvětově úspěšných firem
Benefit 2
Podílový fond
Je součástí investičního řešení ČSOB NaMíru zodpovědně, které splňuje kritéria zodpovědného hospodaření
Benefit 3
Jednoduché a přehledné investování
Při nákupu on-line bez vstupního poplatku
 • Hodnota 0,9494  CZK
 • Datum aktualizace 25. 05. 2023
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

Leták

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 29,32 %
 • Dluhopisy 64,74 %
 • Depozita a peněžní trh 5,93 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně -5,06 %
 • Roční výnos v měně -2,67 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok
V měně produktu 0,70 2,20 3,02 4,00
V CZK 0,70 2,20 3,02 4,00

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Souhrnný ukazatel rizik

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 748,20 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 25. 06. 2021
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,9494
Datum aktualizace Datum aktualizace 25. 05. 2023
ISIN ISIN CZ0008476413
Minimální doporučená doba držení Minimální doporučená doba držení 4 roky
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Produktové skóre Produktové skóre PS3
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Česká pošta
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Opatrný zodpovědný

Představujeme

Jako spotřebitel si můžete vybrat, jaké výrobky a služby budete kupovat, ale jako investor můžete také řadu věcí přímo ovlivnit. Připravili jsme pro vás podílový fond ČSOB Opatrný zodpovědný, který klade vysoký důraz na výběr zodpovědných společností. Tým analytiků a portfolio manažerů hledá atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do emitentů, kteří zohledňují určité sociální, etické a environmentální aspekty. Díky širokému záběru akciových a dluhopisových titulů s rozložením mezi tržní sektory snižují možné riziko výrazné kolísavosti hodnoty investice. ČSOB Opatrný zodpovědný nabízí komplexní investiční řešení zodpovědné propozice ČSOB NaMíru, které pokryje všechny požadavky opatrného investora.

Kvartální komentář portfolio manažera

Seznamte se s pravidelným komentářem o vývoji investic od našich portfolio manažerů a analytiků.

Cílový trh

Typ klienta

Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

Znalosti a zkušenosti klienta

Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

Riziková tolerance

Produkt je určen pro klienta s minimálně opatrným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že klade důraz na rovnováhu mezi očekávaným výnosem a mírou kolísavosti hodnoty investice. Očekává výnos převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů s cílem mírně překonat růst spotřebitelských cen (inflaci). Zaměřuje se na investiční příležitosti se středním investičním horizontem.

Návratnost investice

Investor má zájem o to, aby mu z investované částky plynul pravidelný výnos ve formě dividend či úroku nebo rostla hodnota investované částky v čase.

Ochota nést ztrátu

Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 12 % hodnoty investice.

Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Minimální doporučená doba držení

Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 4 let.

ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2023)

KBC Renta Czechrenta Institutional B Shares14,96 %
KBC Equity Fund SRI World -ISB6,77 %
KBC Participation SRI Corporate Bonds -ISB6,23 %
KBC Bonds SRI Strat Euro Corporate Bonds -ISB6,23 %
KBC Bonds SRI Strategic Corporate Bonds -ISB6,23 %
KBC Equity Fund SRI North America -ISB5,76 %
KBC Equity Fund SRI USA & Canada-ISB5,76 %
KBC Equity Fund SRI North American Cont. -ISB EUR5,76 %
KBC Bonds SRI Strategic EMU Short Medium -ISB4,99 %
KBC Equity Fund SRI Eurozone -ISB4,62 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.04.2023)

Akcie29,32 %
Dluhopisy64,74 %
Depozita a peněžní trh5,93 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Nejvýznamnější přímé akciové tituly v portfoliu fondu:

MICROSOFT CORP6,13%
APPLE INC5,38%
ALPHABET INC-CL C1,82%
AMAZON.COM INC1,41%
UNITEDHEALTH GROUP INC1,31%
VISA INC-CLASS A SHARES1,05%
PEPSICO INC1,05%
COCA-COLA CO/THE1,04%
JOHNSON & JOHNSON1,02%
NVIDIA CORP0,95%

Sektorové rozdělení:

Informační technologie7,64%
Finanční sektor5,9%
Zdravotnictví4,91%
Spotřební zboží3,27%
Zboží nezbytné potřeby2,99%
Komunikační služby1,67%
Průmysl1,26%
Suroviny0,95%
Realitní sektor0,54%
Veřejné služby0,2%

Regionální rozdělení akciové části:

Severní Amerika61,45%
Japonsko & Austrálie10,35%
Záp. Evropa mimo EZ9,61%
Eurozóna8,73%
Asie bez Japonska8,47%
Latinská Amerika0,87%

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory