ČSOB IN úrokový

ČSOB Institucionální úrokový

 • Hodnota 1,0160  CZK
 • Datum aktualizace 15. 01. 2020
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu fond krátkodobých dluhopisů

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Investiční fond ČSOB IN úrokový je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. číst dál

Hlavní výhody:

Fond investuje do velice kvalitních a bezpečných instrumentů, převážně nástrojů peněžního trhu a dluhopisů.

Snadná a rychlá dostupnost finančních prostředků a krátký investiční horizont...číst dál

 • Výnos v měně 1,64 %
 • Roční výnos v měně 0,70 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.)
V měně produktu 0,11 0,47 0,80 1,86 0,85
V CZK 0,11 0,47 0,80 1,86 0,85

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu fond krátkodobých dluhopisů
Datum vzniku Datum vzniku 14. 09. 2017
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,0160
Datum aktualizace Datum aktualizace 15. 01. 2020
ISIN ISIN CZ0008475167
Doporučená délka investice Doporučená délka investice
Minimální investice Minimální investice 100 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,1 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální úrokový

Představujeme

Investiční fond ČSOB IN úrokový je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod. Fond je ideální pro konzervativní investice v objemu stovek tisíc až desítek milionů korun optimálně na 2 roky i déle. Tento fond určený pro právnické osoby investuje především do instrumentů peněžního trhu, dluhopisů apod. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu, kvalitním kreditním profilem a kratší durací. Vedle dostupných korunových emisí může využívat také dluhopisy denominované v dalších měnách, s efektivním zajištěním měnového rizika, oproti nimž je více zaměřený na generování pravidelných výnosů i v době nízkých úrokových sazeb. Poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Fond investuje do velice kvalitních a bezpečných instrumentů, převážně nástrojů peněžního trhu a dluhopisů.


 • Snadná a rychlá dostupnost finančních prostředků a krátký investiční horizont.


 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory