ČSOB IN úrokový

ČSOB Institucionální úrokový

Dovolte, abychom vás informovali, že představenstvo společnosti rozhodlo o zrušení fondu.
 • Hodnota 1,0179  CZK
 • Datum aktualizace 24. 02. 2020
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu fond krátkodobých dluhopisů

Vývoj

PDF leták
 • Výnos v měně 1,83 %
 • Roční výnos v měně 0,74 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.)
V měně produktu 0,14 0,40 0,79 1,74 0,92 - -
V CZK 0,14 0,40 0,79 1,74 0,92 - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu fond krátkodobých dluhopisů
Datum vzniku Datum vzniku 14. 09. 2017
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,0179
Datum aktualizace Datum aktualizace 24. 02. 2020
ISIN ISIN CZ0008475167
Doporučená délka investice Doporučená délka investice
Minimální investice Minimální investice 100 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,1 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální úrokový

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory