ČSOB UNO+

ČSOB UNO+

 • Hodnota 1,0433  CZK
 • Datum aktualizace 27. 09. 2022
 • Stav: Pouze pro právnické osoby
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

Představujeme:

Strategie UNO+ je nejkonzervativnějším řešením v rámci diskreční správy, které je v naší nabídce. Určená je ke zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit hospodařících v českých korunách...číst dál

 • Výnos v měně 4,36 %
 • Roční výnos v měně 0,81 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu 0,68 1,71 1,03 0,50 0,14 0,72 1,28 0,87
V CZK 0,68 1,71 1,03 0,50 0,14 0,72 1,28 0,87

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Datum vzniku Datum vzniku 22. 06. 2017
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,0433
Datum aktualizace Datum aktualizace 27. 09. 2022
ISIN ISIN CZ0008475092
Doporučená délka investice Doporučená délka investice
Minimální investice Minimální investice 2 500 000 CZK
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB UNO+

Představujeme

Strategie UNO+ je nejkonzervativnějším řešením v rámci diskreční správy, které je v naší nabídce. Určená je ke zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit hospodařících v českých korunách.

Produkt staví především na nástrojích s nízkým úrokovým i kreditním rizikem a řadí se tak mezi ty nejkonzervativnější, s nízkou volatilitou výnosu. Cílem správy je dosažení výnosů přesahujících možnosti obvyklých depozitních produktů, jako spořicích účtů, či termínovaných vkladů. Investiční produkt je ideální pro investory s investičním horizontem 2 roky a déle.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory