ČSOB IN dluhopisový

ČSOB Institucionální dluhopisový

 • Hodnota 1,0228  CZK
 • Datum aktualizace 18. 11. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

 • Výnos v měně 2,31 %
 • Roční výnos v měně 0,95 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.)
V měně produktu 0,24 0,25 1,73 3,58 1,16
V CZK 0,24 0,25 1,73 3,58 1,16

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Datum vzniku Datum vzniku 22. 06. 2017
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,0228
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 11. 2019
ISIN ISIN CZ0008475092
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální dluhopisový

Představujeme

Tento fond je určený pro použití v rámci individuálních portfolií pod správnou ČSOB Asset Management, kde slouží jako nástroj k zajištění požadované úrokové expozice. Oproti fondu ČSOB IN úrokový může využívat rizikovější dluhopisy; až 40% portfolia mohou tvořit dluhopisy a další úročené investiční instrumenty, jejichž kredibilita nedosahuje ratingu investičního stupně.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory