ČSOB Vyvážený dividendový

ČSOB Vyvážený dividendový

 • Hodnota 1,0289  CZK
 • Datum aktualizace 20. 07. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Na posledním měnovém zasedání americká centrální banka (Fed) indikovala oproti původnímu plánu dřívější zvyšování sazeb (dříve než po roce 2023). Fed tím získal zpět část ztracené kredibility a trhy začaly pozvolna věřit v krátkodobost zvýšené inflace. Následoval pokles výnosů delších amerických dluhopisů, který vyvolal „zpětnou rotaci“ do růstových a tzv. kvalitních akcií... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 39,67 %
 • Dluhopisy 49,53 %
 • Depozita a peněžní trh 10,8 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 13,17 %
 • Roční výnos v měně 1,80 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu -0,10 0,62 2,28 7,91 3,28 2,25 1,63 1,97 1,58
V CZK -0,10 0,62 2,28 7,91 3,28 2,25 1,63 1,97 1,58

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 685,17 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0289
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 07. 2021
ISIN ISIN CZ0008474228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

 • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


 • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


 • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


 • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


 • Do čeho investujete

 • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


 • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


 • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
 • Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2021

  FotoPetr Kubec - portfolio manažer

  Na posledním měnovém zasedání americká centrální banka (Fed) indikovala oproti původnímu plánu dřívější zvyšování sazeb (dříve než po roce 2023). Fed tím získal zpět část ztracené kredibility a trhy začaly pozvolna věřit v krátkodobost zvýšené inflace. Následoval pokles výnosů delších amerických dluhopisů, který vyvolal „zpětnou rotaci“ do růstových a tzv. kvalitních akcií. Tento proces byl také podpořen růstem obav z tzv. delta varianty coronaviru, který se postupně stává jeho dominantním kmenem s vysokou nakažlivostí. Nové mutace stále považujeme za největší krátkodobé riziko nejen pro trhy.

  V červnu jsme dále navyšovali evropské akcie, jež by měly nejvíce těžit z uvolňování pandemických opatření, na úkor japonských. Nejpreferovanějším sektorem zůstávají banky. Americká centrální banka povolila distribuci zisků prostřednictvím dividend, což by mělo dále podpořit cenu akcií. Dalšími oblíbenými sektory jsou spotřební zboží, které těží z post koronavirového oživení a komunikační služby. Akciový podíl držíme ve fondu nadvážený.

  Výnosy českých státních dluhopisů se středními splatnostmi prakticky dohnaly výnosy dluhopisů s delšími splatnostmi. Poklesu cen těchto dluhopisů jsem využil k nákupu, čímž jsem zároveň mírně navýšil celkovou duraci portfolia. Pokles amerických výnosů podpořil růst dluhopisů z rozvíjejících se zemí, což se pozitivně podepsalo na výkonnosti fondu.


  Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.06.2021)

  KBC Multi Interest CSOB CZK Medium -ISB16,34 %
  KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby -ISB13,8 %
  KBC Renta Czechrenta Institutional B Shares10,9 %
  KBC Equity Fund World -ISB7,7 %
  KBC Equity Fund North American Continent -ISB6,4 %
  KBC Equity Fund USA & Canada -ISB6,4 %
  KBC Equity Fund North America -ISB6,38 %
  KBC Equity Fund Eurozone -ISB5,14 %
  KBC Bonds Corporates Euro -ISB5,13 %
  KBC Part, Local Emerging Market Bonds -ISB3,93 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.06.2021)

  Akcie39,67 %
  Dluhopisy49,53 %
  Depozita a peněžní trh10,8 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Sektorové rozdělení:

  Informační technologie22,16%
  Finance16,73%
  Zboží dlouhodobé spotřeby14,94%
  Komunikační služby11,17%
  Průmysl10,21%
  Zdravotní péče9,56%
  Zboží běžné spotřeby6,27%
  Těžba ropy a zemního plynu4,58%
  Materiály2,78%

  Regionální rozdělení:

  USA57,24%
  Francie5,66%
  Spojené království4,5%
  Čína3,91%
  Kanada3,33%
  Nizozemsko3,31%
  Japonsko3,15%
  Německo3,1%
  Tchaj-wan2,01%

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory