ČSOB Vyvážený dividendový

ČSOB Vyvážený dividendový

Dovolte, abychom vás informovali, že fond ČSOB Bohatství bude dne 13.6.2022 přebírat do nově vytvořené třídy podílových listů ČSOB Bohatství dividendový fond ČSOB Vyvážený dividendový. Informace o důvodech a vlastním provedení sloučení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů.
 • Hodnota 0,9160  CZK
 • Datum aktualizace 23. 05. 2022
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 33,3 %
 • Dluhopisy 51,98 %
 • Depozita a peněžní trh 14,72 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 5,95 %
 • Roční výnos v měně 0,73 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu -1,92 -4,74 -9,14 -6,27 1,50 0,37 -0,31 -0,04 -0,25
V CZK -1,92 -4,74 -9,14 -6,27 1,50 0,37 -0,31 -0,04 -0,25

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 510,54 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9160
Datum aktualizace Datum aktualizace 23. 05. 2022
ISIN ISIN CZ0008474228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

 • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


 • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


 • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


 • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


 • Do čeho investujete

 • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


 • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


 • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 29.04.2022)

  KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby -ISB17,44 %
  KBC Renta Czechrenta Institutional B Shares15,32 %
  KBC Multi Interest CSOB CZK Medium -ISB13,16 %
  KBC Equity Fund World -ISB6,49 %
  KBC Bonds Corporates Euro -ISB5,78 %
  KBC Equity Fund North America -ISB5,56 %
  KBC Equity Fund North American Continent -ISB5,48 %
  KBC Equity Fund USA & Canada -ISB5,48 %
  KBC Part, Local Emerging Market Bonds -ISB3,35 %
  KBC Bonds Emerging Markets -ISB3,19 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 29.04.2022)

  Akcie33,3 %
  Dluhopisy51,98 %
  Depozita a peněžní trh14,72 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Sektorové rozdělení:

  Informační technologie23,54%
  Finance15,63%
  Zdravotní péče14,09%
  Zboží dlouhodobé spotřeby9,96%
  Průmysl9,71%
  Těžba ropy a zemního plynu7,8%
  Komunikační služby7,11%
  Materiály5,25%
  Zboží běžné spotřeby4,54%

  Regionální rozdělení:

  USA58,69%
  Japonsko4,75%
  Spojené království4,42%
  Čína4,17%
  Francie4,15%
  Kanada3,39%
  Švýcarsko3,23%
  Tchaj-wan2,1%
  Korejská republika1,82%

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory