ČSOB Akciový srdce Evropy

ČSOB Akciový srdce Evropy

Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka (ČNB)

K 1.3.2023 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Akciový střední a východní Evropa na ČSOB Akciový srdce Evropy a úpravě jeho investiční strategie. Více informací naleznete v záložce Dokumenty a na  stránce věnované slučování fondů.
Investice od 1. ledna 2023 komunikujeme podle nové legislativy (obecný souhrn připravených změn). Mění se názvy některých investičních parametrů, zavádí se např. doporučená doba držení investice. Před jakoukoli další investicí by bylo dobré si projít konkrétní změny. Najdete je v novém sdělení klíčových informací (KID) níže na této stránce v sekci Dokumenty.
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) byl podstatně změněn. Novou verzi najdete od 1.1.2023 na stránkách jednotlivých fondů v sekci Dokumenty. Před další investicí do fondů včetně pravidelných investic Vám doporučujeme se s ním seznámit. Pozornost věnujte i doporučené době držení investice, která se mohla změnit. Bližší informace o změnách naleznete zde.
 • Hodnota 0,4868  CZK
 • Datum aktualizace 26. 05. 2023
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

Leták

Představujeme

Fond, který se zaměřuje na společnosti pocházející ze středoevropských zemí nebo působící v nich. Zvolené společnosti nabízejí atraktivní příležitosti a region je jako celek charakteristický vyššímy...

číst dál

Hlavní výhody:

Známé značky, které stojí za růstem středoevropských ekonomik.

Skvělá varianta pro pravidelné investování.…číst dál

 • Výnos v měně -51,32 %
 • Roční výnos v měně -4,38 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 4,98 5,60 7,87 10,49 -8,47 1,71 -4,67 -4,88 -1,54 -2,77
V CZK 4,98 5,60 7,87 10,49 -8,47 1,71 -4,67 -4,88 -1,54 -2,77

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Souhrnný ukazatel rizik

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 149,65 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 05. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,4868
Datum aktualizace Datum aktualizace 26. 05. 2023
ISIN ISIN CZ0008472610
Minimální doporučená doba držení Minimální doporučená doba držení 8 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Ostatní Evropa
Produktové skóre Produktové skóre PS6
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový srdce Evropy

Představujeme


Fond ČSOB Akciový srdce Evropy, který se zaměřuje na společnosti pocházející ze středoevropských zemí nebo působící v nich. Zvolené společnosti nabízejí atraktivní příležitosti a region je jako celek charakteristický vyšším hospodářským růstem v porovnání s vyspělými státy Evropy. Vybrané akciové trhy často nabízejí i zajímavé ocenění. Regionální ekonomiky jsou navíc rozdílné a vnášejí tak do portfolia prvek diverzifikace.

Hlavní výhody

 • Známé značky, které stojí za růstem středoevropských ekonomik.

 • Skvělá varianta pro pravidelné investování.

 • Do fondu vybíráme firmy se slibným dlouhodobým potenciálem.

 • Cílový trh

  Typ klienta

  Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

  Znalosti a zkušenosti klienta

  Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

  Riziková tolerance

  Produkt je určen pro klienta s velmi odvážným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že jeho hlavním cílem je dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota. Zaměřuje se na investiční příležitosti s dlouhým investičním horizontem.

  Návratnost investice

  Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků.

  Ochota nést ztrátu

  Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 100 % hodnoty investice.

  Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

  Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

  Minimální doporučená doba držení

  Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.

  ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.

  Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2023)

  ERSTE GROUP BANK AG7,68 %
  OTP BANK PLC6,99 %
  POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE6,58 %
  RICHTER GEDEON NYRT6,28 %
  ANDRITZ AG5,04 %
  MBANK SA5,01 %
  LENZING AG4,35 %
  PKO BANK POLSKI SA4,23 %
  MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL4,21 %
  OESTERREICHISCHE POST AG4,18 %

  Regionální rozdělení:

  Polsko37,92%
  Rakousko24,08%
  Maďarsko18,01%
  Česká republika9,45%
  Rumunsko6,61%
  Belgie1,78%
  Slovinsko1,48%
  Německo0,68%

  Sektorové rozdělení:

  Finance44,08%
  Průmysl15,41%
  Těžba ropy a zemního plynu11,65%
  Zboží dlouhodobé spotřeby9,48%
  Zdravotní péče6,47%
  Zboží běžné spotřeby5,47%
  Materiály4,48%
  Komunikační služby2,96%

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory