ČSOB Akciový střední a východní Evropa

ČSOB Akciový střední a východní Evropa

Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa na ČSOB Akciový střední a východní Evropa.
 • Hodnota 0,5741  CZK
 • Datum aktualizace 22. 08. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Světové akcie v červenci vzhledem k absenci silnějších růstových stimulů vzrostly jen mírně. Slabší byla výkonnost akcií na trzích eurozóny… číst dál

Struktura portfolia podle regionů

 • Polsko 31,17 %
 • Rakousko 19,33 %
 • Rusko 15,8 %
 • Maďarsko 14,08 %
 • Rumunsko 8,59 %
 • Česká republika 6,67 %
 • Spojené království 2,25 %
 • Výnos v měně -42,59 %
 • Roční výnos v měně -4,41 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -6,47 -2,50 -4,89 -3,72 -5,71 1,87 1,34 -1,46 0,46 1,47
V CZK -6,47 -2,50 -4,89 -3,72 -5,71 1,87 1,34 -1,46 0,46 1,47

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 185,22 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 05. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,5741
Datum aktualizace Datum aktualizace 22. 08. 2019
ISIN ISIN CZ0008472610
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový střední a východní Evropa

Představujeme


Investiční fond ČSOB Akciový střední a východní Evropa (dříve ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa) investuje do zemí střední a východní Evropy, které nabízejí atraktivní příležitosti a jako celek jsou charakteristické vyšším hospodářským růstem v porovnání s vyspělými státy Evropy. Vybrané akciové trhy často nabízejí i zajímavé ocenění. Regionální ekonomiky jsou navíc rozdílné a vnášejí tak do portfolia prvek diverzifikace.

Středoevropské země jsou vnímány jako bezpečnější, obvykle přinášejí vyšší dividendový výnos, ale na druhou stranu mívají nižší dynamiku než některé východoevropské země. Polsko se jako jediné hospodářství Evropy vyhnulo recesi, ČR je vnímána jako země s jednou z nejlepších kondicí v oblasti veřejných rozpočtů a za silnou stránku Maďarska lze považovat přebytek na běžném účtu platební bilance země. Ve východní Evropě fond sleduje příležitosti vnášené do portfolia ruskými a tureckými akciemi, jejichž ekonomický profil je velmi odlišný. Aktivní správou tak můžeme soustředit investice buď více směrem k Rusku, jehož hospodářské těžiště spočívá především v orientaci na energie (plyn, ropa) a nerostné suroviny, nebo naopak k Turecku, které je více založeno na produkci zboží s vyšší přidanou hodnotou a které naopak těží z levnějších cen surovin. Fond také sleduje příležitosti v dalších zemích východní Evropy, zejména Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku, které občas dokážou nabídnout velmi zajímavé zhodnocení prostředků investorů.

Měsíční komentář správce fondu k 31.7.2019

FotoPavel Kopeček - portfolio manažer

Světové akcie v červenci vzhledem k absenci silnějších růstových stimulů vzrostly jen mírně. Slabší byla výkonnost akcií na trzích eurozóny a také trhy ve střední a východní Evropě podaly smíšené výsledky. Dařilo se východoevropským gigantům, ruský a turecký akciový trh slušně vzrostly.

V červenci jsem zrealizoval část zisků v pojišťovně VIG a rumunské bance Banca Transilvania. U pojišťovny vidím riziko budoucí ziskovosti v čím dál zápornějších výnosech dluhopisů poté, co ECB potvrdila ochotu k dalším měnovým stimulům. V případě Banca Transilvania se jedná o výběr zisků, banka se plně zotavila z propadu způsobeného plánem na zavedení sektorových daní, který byl nakonec zrušen. Obávám se však, že sektorové daně nemusí být jediným problémem Rumunska vzhledem k rostoucím vnějším i vnitřním makroekonomickým nerovnováhám.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v červenci klesl o 1,05 %. Od začátku roku dosáhl fond zisku 5,1 %.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.07.2019)

SBERBANK-SPONSORED ADR6,28 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA5,92 %
CCC SA5,1 %
GEDEON RICHTER4,83 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL4,47 %
DO & CO AG3,88 %
POLSKI KONCERN NAFTO3,45 %
MOBILE TELESYST ADR3,3 %
LENZING AG3,24 %
OTP BANK RT.3,21 %

Struktura portfolia podle regionů (k 31.07.2019)

Polsko31,17 %
Rakousko19,33 %
Rusko15,8 %
Maďarsko14,08 %
Rumunsko8,59 %
Česká republika6,67 %
Spojené království2,25 %

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory