ČSOB Akciový střední a východní Evropa

ČSOB Akciový střední a východní Evropa

Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa na ČSOB Akciový střední a východní Evropa.
 • Hodnota 0,6710  CZK
 • Datum aktualizace 21. 10. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

Představujeme

Investiční fond ČSOB Akciový střední a východní Evropa (dříve ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa) investuje do zemí střední a východní Evropy...

číst dál

Hlavní výhody:

Země v portfoliu se vyznačují slibným dlouhodobým potenciálem.

Čistě akciové složení fondu poskytuje možnost vysokého zhodnocení.…číst dál

 • Výnos v měně -32,90 %
 • Roční výnos v měně -2,72 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 6,71 11,93 24,77 56,81 6,14 3,55 0,39 3,68 1,64 3,08
V CZK 6,71 11,93 24,77 56,81 6,14 3,55 0,39 3,68 1,64 3,08

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 208,33 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 05. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,6710
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 10. 2021
ISIN ISIN CZ0008472610
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 6 a více let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový střední a východní Evropa

Představujeme


Investiční fond ČSOB Akciový střední a východní Evropa (dříve ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa) investuje do zemí střední a východní Evropy, které nabízejí atraktivní příležitosti a jako celek jsou charakteristické vyšším hospodářským růstem v porovnání s vyspělými státy Evropy. Vybrané akciové trhy často nabízejí i zajímavé ocenění. Regionální ekonomiky jsou navíc rozdílné a vnášejí tak do portfolia prvek diverzifikace.

Středoevropské země jsou vnímány jako bezpečnější, obvykle přinášejí vyšší dividendový výnos, ale na druhou stranu mívají nižší dynamiku než některé východoevropské země. Polsko se jako jediné hospodářství Evropy vyhnulo recesi, ČR je vnímána jako země s jednou z nejlepších kondicí v oblasti veřejných rozpočtů a za silnou stránku Maďarska lze považovat přebytek na běžném účtu platební bilance země. Ve východní Evropě fond sleduje příležitosti vnášené do portfolia ruskými a tureckými akciemi, jejichž ekonomický profil je velmi odlišný. Aktivní správou tak můžeme soustředit investice buď více směrem k Rusku, jehož hospodářské těžiště spočívá především v orientaci na energie (plyn, ropa) a nerostné suroviny, nebo naopak k Turecku, které je více založeno na produkci zboží s vyšší přidanou hodnotou a které naopak těží z levnějších cen surovin. Fond také sleduje příležitosti v dalších zemích východní Evropy, zejména Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku, které občas dokážou nabídnout velmi zajímavé zhodnocení prostředků investorů.

Hlavní výhody

 • Země v portfoliu se vyznačují slibným dlouhodobým potenciálem.


 • Fond s aktivní správou.


 • Čistě akciové složení fondu poskytuje možnost vysokého zhodnocení.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.09.2021)

  SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR6,1 %
  YANDEX NV-A6,03 %
  POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE5,3 %
  NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S4,76 %
  DO & CO AG4,68 %
  RICHTER GEDEON NYRT4,04 %
  ERSTE GROUP BANK AG3,81 %
  OTP BANK PLC3,49 %
  CESKA ZBROJOVKA GROUP SE3,32 %
  BANK PEKAO SA3,18 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.09.2021)

  Akcie98,86 %
  Dluhopisy0 %
  Depozita a peněžní trh1,14 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Regionální rozdělení:

  Rusko27,95%
  Polsko17,28%
  Rakousko16,95%
  Maďarsko11,3%
  Turecko9,09%
  Česká republika7,86%
  Rumunsko5,85%
  USA2,79%
  Slovinsko0,92%

  Sektorové rozdělení:

  Finance38,94%
  Těžba ropy a zemního plynu16,9%
  Komunikační služby14,43%
  Průmysl11,36%
  Zboží dlouhodobé spotřeby4,37%
  Zdravotní péče4,09%
  Materiály3,57%
  Zboží běžné spotřeby2,98%
  Informační technologie2,79%

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory