ČSOB Dluhopisový DIV

ČSOB Dluhopisový DIV

Fond byl 12.11.2015 sloučen s fondem ČSOB bond mix. Informace o důvodech a vlastním provedení naleznete v záložce Dokumenty.

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,0012  CZK
 • Datum aktualizace 04. 12. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj v měsíci listopadu byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu mírně negativní… číst dál
 • Výnos v měně 16,98 %
 • Roční výnos v měně 1,59 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,01 0,06 0,75 1,74 0,15 -0,30 -0,19 0,03 0,35 1,06
V CZK 0,01 0,06 0,75 1,74 0,15 -0,30 -0,19 0,03 0,35 1,06

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 70,49 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 27. 03. 2006
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0012
Datum aktualizace Datum aktualizace 04. 12. 2019
ISIN ISIN CZ0008472354
Minimální investice Minimální investice 3 000 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový DIV

Představujeme


Hledáte zajímavý fond, který bude tvořit základní stavební kámen dluhopisové části vašeho portfolia? Cílem fondu je přinášet zhodnocení odpovídající vývoji krátkodobých a střednědobých dluhopisů. ČSOB Střednědobých dluhopisů (dříve ČSOB bond mix) je dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.

Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných dalšími státy a českými i zahraničními korporacemi a bankami. Majetek fondu je investován do dluhopisů s minimálním ratingem (hodnocení bonity) alespoň na úrovni investičního stupně BBB– (podle Standard and Poor's), přičemž tyto cenné papíry s nejnižším povoleným ratingem, tj. BBB–, mohou tvořit max. 10 % majetku fondu.

Informace o vyplacených dividendách

za rok 20150,76 %
za rok 20160,40 %

Měsíční komentář správce fondu k 30.11.2019

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj v měsíci listopadu byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu mírně negativní. Ceny dluhopisů v listopadu klesaly, což se projevilo na mírně negativní výkonnosti portfolia.

Výnosy českých státních dluhopisů v listopadu reagovaly primárně na situaci v zahraničí, kde došlo k růstu výnosů. Listopadový vývoj byl totiž ve znamení preference rizikových aktiv a růstu cen na akciových trzích. Na posledním zasedání ČNB počátkem listopadu hlasovalo pět členů bankovní rady pro stabilní sazby, zatímco dva členové hlasovali pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Bankovní rada posoudila i novou makroekonomickou prognózu, kterou vyhodnotila jako proinflační. Česká ekonomika vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí o 2,50 %. Inflace byla v říjnu stále nad cílem ČNB na úrovni 2,70 %. V nejbližším období nás tak pravděpodobně čeká stabilita základních úrokových sazeb.

Americká ekonomická data nadále indikují stabilní situaci na americkém trhu. Po říjnovém snížení sazeb americká centrální banka FED indikovala stabilitu sazeb a bude vyčkávat na nově příchozí data pro případnou změnu měnové politiky v roce 2020. Důležitým faktorem pro vývoj na finančních trzích nadále zůstanou jednání ohledně obchodních válek mezi Čínou a USA. Trh práce vykázal opět silná data a nezaměstnanost v USA dosáhla pouhých 3,60 %. Inflace v USA dosáhla v říjnu 1,80% a drží se tak mírně pod cílem centrální banky. Evropská data indikují mírné zlepšení. Německá ekonomika se pravděpodobně stabilizovala a došlo k oživení i ve zpracovatelském průmyslu. Inflace však stále zůstává poměrně nízká a v říjnu meziročně vzrostla pouze o 0,70 %.

Oficiální úrokové sazby by měly na stávajících 2 % zůstat v ČR nezměněny. Inflace nad 2 % a pokračující hospodářský růst v ČR budou kompenzovat nejistoty ze zahraničí a očekáváme, že ČNB bude úrokové sazby držet delší dobu nezměněny. Aktuálně tedy udržujeme nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s hospodářským růstem v Evropě spojený s mírným růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku. Podnikové dluhopisy aktuálně vnímáme neutrálně.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory