ČSOB Dluhopisový DIV

ČSOB Dluhopisový DIV

Fond byl 12.11.2015 sloučen s fondem ČSOB bond mix. Informace o důvodech a vlastním provedení naleznete v záložce Dokumenty.

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 0,9963  CZK
 • Datum aktualizace 21. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Michal Žofaj
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

České státní dluhopisy v květnu zaznamenaly nárůst cen, přičemž hlavním důvodem byla situace v zahraničí... číst dál
 • Výnos v měně 16,48 %
 • Roční výnos v měně 1,61 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,32 0,65 1,23 1,07 -0,45 -0,28 -0,10 0,11 0,55 1,40
V CZK 0,32 0,65 1,23 1,07 -0,45 -0,28 -0,10 0,11 0,55 1,40

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 90,68 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 27. 03. 2006
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9963
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 06. 2019
ISIN ISIN CZ0008472354
Minimální investice Minimální investice 3 000 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový DIV

Představujeme


Hledáte zajímavý fond, který bude tvořit základní stavební kámen dluhopisové části vašeho portfolia? Cílem fondu je přinášet zhodnocení odpovídající vývoji krátkodobých a střednědobých dluhopisů. ČSOB Střednědobých dluhopisů (dříve ČSOB bond mix) je dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.

Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných dalšími státy a českými i zahraničními korporacemi a bankami. Majetek fondu je investován do dluhopisů s minimálním ratingem (hodnocení bonity) alespoň na úrovni investičního stupně BBB– (podle Standard and Poor's), přičemž tyto cenné papíry s nejnižším povoleným ratingem, tj. BBB–, mohou tvořit max. 10 % majetku fondu.

Informace o vyplacených dividendách

za rok 20150,76 %
za rok 20160,40 %

Měsíční komentář správce fondu k 31.5.2019

FotoMichal Žofaj - portfolio manažer

České státní dluhopisy v květnu zaznamenaly nárůst cen, přičemž hlavním důvodem byla situace v zahraničí. Rostoucí nejistoty spojená zejména s obchodní válkou mezi USA a Čínou a očekávané zpomalení ekonomiky měly za následek pokles výnosů státních dluhopisů po celém světě. Výnos německého desetiletého dluhopisu se dostal na nejnižší úrovně od roku 2016 a trh začal počítat i s možným snížením sazeb. Vývoj na dluhopisech reflektoval i snížení inflačních očekávání, které jsou sledované centrální bankou. V České republice poklesly zejména výnosy dlouhodobých státních dluhopisů a to i přes to, že ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu na úroveň 2,00%.

Česká ekonomika nadále slušně roste, i když trochu pomaleji než v minulých letech. Zpomalení v Eurozóně se v ČR doposud výrazněji neprojevilo. Česká ekonomika zaznamenala v prvním čtvrtletí růst ve výši 2,60%, jenž je primárně tažen spotřebou domácností a vlády. Naopak negativně překvapil pokles předstihových indikátorů a pozitivně překvapily maloobchodní tržby. Dubnová inflace mírně poklesla a dosáhla úrovně 2,80%.

Na finančních trzích se v květnu projevila nejistota spojená s obchodními válkami. D. Trump se rozhodl přitvrdit politiku vůči Číně zvýšením cel na vybrané zboží z 10% na 25%. Dále pohrozil, že cla mohou být zvýšené i u zbývajícího dovozu z Číny. Ekonomická data v USA byla smíšená. Nadále zůstává velmi dobrá situace na trhu práce. Na druhé straně zklamal průmysl a maloobchodní tržby. Dubnová inflace v USA meziročně vzrostla o 2,0% a dosahuje cíle centrální banky. Evropa se stále potýká se zpomalením ekonomiky. Mírné překvapení přinesla inflace, která v dubnu vzrostla meziročně o 1,70% a dostala se blíže k cíli ECB.

Nadále se domníváme, že korunové úrokové výnosy mají ještě prostor pro další růst. Důvodem je pozitivní vývoj ekonomiky a vyšší inflace. Potencionálním rizikem je výraznější pokles globální ekonomiky, obchodní války a brexit. Ve fondu duraci aktuálně podvažujeme. Z dluhopisů nadále preferujeme kratší termínované vklady, které jsou v porovnání s delšími dluhopisy více imunní vůči poklesům v prostředí rostoucích úrokových sazeb. Co se týče podnikových dluhopisů, tak je aktuálně na místě vyšší opatrnost vzhledem k ekonomickému zpomalení a ukončení kvantitativního uvolňování ze strany ECB.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory