ČSOB Akciový realitní

ČSOB Akciový realitní

Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB realitní mix na ČSOB Akciový realitní.
 • Hodnota 0,9043  CZK
 • Datum aktualizace 11. 10. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Akcie realitních firem zažily další úspěšný měsíc. Navzdory růstu výnosů z dluhopisů na obou stranách Atlantiku převážila na trhu pozitivní nálada… číst dál

Regionální rozdělení

 • USA 70,44 %
 • Evropa 29,00 %
 • Výnos v měně -9,05 %
 • Roční výnos v měně -0,70 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 3,75 5,63 8,77 23,66 9,23 8,47 4,87 7,07 7,27 5,54
V CZK 3,75 5,63 8,77 23,66 9,23 8,47 4,87 7,07 7,27 5,54

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 393,71 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 02. 2006
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,9043
Datum aktualizace Datum aktualizace 11. 10. 2019
ISIN ISIN CZ0008472222
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový realitní

Představujeme


Zajímáte se o realitní trh? Hledáte dlouhodobou investici s vysokým potenciálem zhodnocení? Investiční fond ČSOB Akciový realitní (dříve ČSOB realitní mix) investuje do akcií více než 50 společností, které úspěšně podnikají v realitách a zabývají se výstavbou, správou a provozováním nemovitostí nebo obchodováním s nimi.

Pokud jste ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do jednoho odvětví a vyznáváte investiční strategii založenou na výběru akcií stylem „top-down“ (shora-dolů), vstupem do tohoto fondu můžete profitovat ze zisků řady realitních projektů. Od věci není, že tak rozkládáte investiční riziko v rámci daného sektoru. Navíc investujete do realitního trhu, aniž byste museli nemovitosti přímo kupovat. Ve výsledku tak šetříte svůj čas a peníze spojené s vyhledáváním, nákupem a správou nemovitostí.

Prvotní výběr projektů provádíme na úrovni jednotlivých regionů a subsektorů (kancelářské prostory, maloobchodní prostory, rezidenční nemovitosti či průmyslové stavby), následně hledáme v základu silné realitní společnosti. Investice do realit obvykle souvisí s ekonomickými cykly (signalizují růst, provázejí pokles) v podobné míře jako celý akciový trh. V poslední době se ale staly vhodným doplňkem každého dobře diverzifikovaného portfolia.

Měsíční komentář správce fondu k 30.9.2019

FotoPavel Kopeček - portfolio manažer

Akcie realitních firem zažily další úspěšný měsíc. Navzdory růstu výnosů z dluhopisů na obou stranách Atlantiku převážila na trhu pozitivní nálada a očekávání nižších sazeb od hlavních centrálních bank.

Regionální rozložení zůstalo beze změny a činí zhruba 70 % USA proti 30 % v západní Evropě.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v září vzrostl o 1,5 %. Od začátku roku dosáhl fond zisku více než 26 %.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.09.2019)

PROLOGIS TRUST6,09 %
WELLTOWER INC3,51 %
VENTAS INC3,26 %
SIMON PROPERTY GROUP3,24 %
AVALONBAY COMMUNITIE3,2 %
DIGITAL REALTY TRUST INC3,09 %
ESSEX PROPERTY TRUST2,92 %
VONOVIA SE2,57 %
PUBLIC STORAGE INC2,48 %
CATENA AB2,35 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.09.2019)

Akcie100 %
Hotovost0 %
Depozita a peněžní trh0 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory