ČSOB Světových firem s lookbackem 2

Optimum Fund ČSOB Světových firem s lookbackem 2

Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,2600  CZK
 • Datum aktualizace 16. 08. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Připravili jsme pro vás nový investiční fond ČSOB Světových firem s lookbackem 2. Podílejte se na úspěchu zajímavých světových firem...číst dál

Hlavní výhody:

Výběr výhodnější startovací pozice pro lepší zhodnocení vašich peněz.

Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených dále...číst dál

 • Výnos v měně 2,60 %
 • Roční výnos v měně -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 240,23 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 09. 07. 2019
Datum splatnosti Datum splatnosti 29. 04. 2025
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,2600
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 08. 2019
ISIN ISIN BE6312530619
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 2. 5. – 28. 6. 2019
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Světových firem s lookbackem 2

Představujeme

Připravili jsme pro vás nový investiční fond ČSOB Světových firem s lookbackem 2. Podílejte se na úspěchu zajímavých světových firem. Speciálním bonusem tohoto fondu je, že startujete z výhodnější pozice, tedy s nejnižší hodnotou koše akcií za prvních 3 měsíce. Výnos fondu je navázán na vývoj koše akcií, přičemž v den splatnosti (29. 4. 2025) mohou nastat dvě možnosti:

1. Pokud bude Konečná hodnota koše vyšší nebo rovna Minimální výchozí hodnotě koše, bude vyplacena celá investovaná částka a výnos na základě vzorce: [Konečná hodnota koše mínus Minimální výchozí hodnota koše] vydělená Výchozí hodnotou koše a vynásobená participací ve výši 70 %.

2. Pokud bude Konečná hodnota koše nižší než Minimální výchozí hodnota koše, není tento pokles koše započítáván.

Fond se zaměřuje na akcie 30 světových firem. Na růstu koše se podílíte 70 %. V koši jsou firmy jako:

-TOTAL SA: osmá největší veřejně obchodovatelná ropná společnost na světě sídlící ve Francii.

-Deutsche Telekom: známý pod značkou T-Mobile je poskytovatel integrovaných telekomunikačních služeb ve více než 50 zemích.

-Švýcarská Swiss Re: druhá největší světová zajišťovna.

-SPA: největší italský výrobce elektrické energie, který dodává energii ve 40 zemích světa pro více než 61 milionu zákazníků.


Hlavní výhody

 • Výběr výhodnější startovací pozice pro lepší zhodnocení vašich peněz.


 • Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených dále.


 • Možnost dosažení výnosu ve výši až 70 % (9,56% ročně) za dobu trvání fondu.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory