ČSOB Airbag Jumper EUR 15

Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 15

Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,3100  EUR
 • Datum aktualizace 30. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Vývoj fondu ČSOB Airbag Jumper EUR 15* je vázán na index STOXX® Europe 600 Telecommunications, ve kterém se nachází kvalitní evropské firmy ze sektoru telekomunikací… číst dál

Hlavní výhody:

Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 8 % (8,21 % ročně před zdaněním).

Možnost dosažení výnosu ve výši až 60 % (8,19 % ročně) za dobu trvání fondu…číst dál

 • Výnos v měně 3,10 %
 • Roční výnos v měně -
 • Výnos v CZK -
 • Roční výnos v CZK -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 6,19 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 11. 06. 2019
Datum splatnosti Datum splatnosti 29. 05. 2025
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,3100
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 09. 2019
ISIN ISIN BE6312053695
Minimální investice Minimální investice 200 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 4. – 31. 5. 2019
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 15

Představujeme

Vývoj fondu ČSOB Airbag Jumper EUR 15 je vázán na index STOXX® Europe 600 Telecommunications, ve kterém se nachází kvalitní evropské firmy ze sektoru telekomunikací.

Tato oblíbená struktura nabízí možnost předčasného ukončení a výplaty výnosu 8 % (8,21 % ročně před zdaněním) již po prvním roce existence fondu. Jestliže index v květnu 2020 překročí počáteční hodnotu nebo bude na stejné úrovni jako tato hodnota, bude fond v daném roce předčasně ukončen a vyplatí výnos 8 %.V případě, že fond nebude předčasně ukončen, vyplatí ke dni splatnosti maximální výnos až 60 % (8,19 % ročně). Na růstu indexu se podílíte ze 70 % a při poklesu akciového indexu do 15 % (včetně) má fond podmíněnou ochranu investice za podmínek uvedených dále. Při poklesu o více než 15 % není poskytována ochrana investice a investor částečně nese pokles indexu. Vždy je však od skutečné hodnoty poklesu odečteno 15 % (například pokles o 25 % znamená 10 % ztrátu).

Fond ČSOB Airbag Jumper EUR 15 je vhodnou volbou pro klienty s odvážným a vyšším investičním profilem. Hodí se především pro ty, kteří si mohou dovolit vyšší investiční riziko a za to očekávají potenciálně vyšší výnos.


Hlavní výhody

 • Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 8 % (8,21 % ročně před zdaněním).


 • Možnost dosažení výnosu ve výši až 60 % (8,19 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Ochrana investice v EUR ke dni splatnosti při poklesu hodnoty indexu do 15 % (včetně) za podmínek uvedených dále.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory