ČSOB Světových firem s lookbackem 1

Optimum Fund ČSOB Světových firem s lookbackem 1

Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 9,8500  CZK
 • Datum aktualizace 29. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Připravili jsme pro vás nový investiční fond ČSOB Světových firem s lookbackem 1. Podílejte se na úspěchu zajímavých světových firem...číst dál

Hlavní výhody:

Výběr výhodnější startovací pozice pro lepší zhodnocení vašich peněz.

Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených dále...číst dál

 • Výnos v měně -1,50 %
 • Roční výnos v měně -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 490,43 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 08. 04. 2019
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 01. 2025
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 9,8500
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 05. 2019
ISIN ISIN BE6310265275
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 2. – 29. 3. 2019
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Světových firem s lookbackem 1

Představujeme

Připravili jsme pro vás nový investiční fond ČSOB Světových firem s lookbackem 1. Podílejte se na úspěchu zajímavých světových firem. Speciálním bonusem našeho nového investičního fondu je, že pro výpočet výnosu se použije Výchozí hodnota, která je nejnižší hodnotou koše akcií za prvních 6 měsíců (první obchodní den každého měsíce). Startujete tak z pozice, která pro vás bude výhodnější, což ještě zvyšuje atraktivitu a potenciál této investice. Výnos fondu je navázán na vývoj koše akcií, přičemž v den splatnosti (30. 1. 2025) mohou nastat dvě možnosti:

1. Pokud bude Konečná hodnota koše vyšší nebo rovna Minimální výchozí hodnotě koše, bude vyplacena celá investovaná částka a výnos na základě vzorce: [Konečná hodnota koše mínus Minimální výchozí hodnota koše] vydělená Výchozí hodnotou koše a vynásobená participací ve výši 60 %.

2. Pokud bude Konečná hodnota koše nižší než Minimální výchozí hodnota koše, není tento pokles koše započítáván.

Fond se zaměřuje na akcie 30 světových firem. Na růstu koše se podílíte 60 %. V koši jsou firmy jako:

-BMW: německý výrobce automobilů, motocyklů a motorů. Pod skupinu BMW se řadí i další značky, jako například Rolls-Royce nebo Mini.

-Švýcarská Swiss Re: druhá největší světová zajišťovna.

-AXA: francouzský konglomerát samostatně působících společností zaměřených zejména na pojišťovnictví, investice a finanční poradenství.

-Swedbank: největší švédská banka z hlediska počtu klientů, má vedoucí postavení také v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.


Hlavní výhody

 • Výběr výhodnější startovací pozice pro lepší zhodnocení vašich peněz.


 • Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených dále.


 • Možnost dosažení výnosu ve výši až 80 % (10,63 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory