ČSOB Světové trhy 2

Optimum Fund ČSOB Světové trhy 2

Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,2900  CZK
 • Datum aktualizace 28. 06. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Fond se zaměřuje na akcie 30 úspěšných firem z celého světa. V koši jsou firmy jako:… číst dál

Hlavní výhody:

Výběr perspektivních akcií, které reprezentují široké spektrum celosvětové ekonomiky.

Ochrana investované částky ve výši minimálně 90 % s možností 100% ochrany…číst dál

 • Výnos v měně 2,90 %
 • Roční výnos v měně -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 187,22 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 09. 11. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 08. 2024
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,2900
Datum aktualizace Datum aktualizace 28. 06. 2019
ISIN ISIN BE6306356955
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 3. 9. – 31. 10. 2018
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Světové trhy 2

Představujeme

Fond se zaměřuje na akcie 30 úspěšných firem z celého světa. V koši jsou firmy jako:

–Daimler: německá společnost a jeden z největších výrobců automobilů na světě. Společně s výrobou osobních automobilů Mercedes vyrábí také nákladní automobily a autobusy.

– Coca Cola: jedna z největších amerických korporací, která je známá výrobou a distribucí nealkoholických nápojů.

–AXA: francouzský konglomerát samostatně působících společností zaměřených zejména na pojišťovnictví, investice a finanční poradenství.

–Procter & Gamble: je společností plnou silných značek nejen drogistického zboží s vedoucí pozicí v různých kategoriích produktů.

Bude-li konečná hodnota koše ke dni splatnosti stejná nebo vyšší než počáteční, vyplatíme vám investovanou částku spolu s výnosem, který se počítá jako násobek míry participace ve výši 100 % (procentní podíl na růstu koše akcií) a růstu koše akcií. Na případném poklesu se podílíte také v plné výši, avšak do maximální hodnoty –10 % (–1,80 % ročně). Zpět tedy dostanete minimálně 90 % vložené investice. Fond navíc nabízí možnost zvýšení ochrany na 100 %. V průběhu trvání fondu budeme 5 krát porovnávat aktuální hodnotu koše s jeho počáteční hodnotou. V případě, že bude hodnota koše alespoň v jednom z pozorování stejná nebo vyšší než 90 % počáteční hodnoty bude ochrana vložené investice při splatnosti navýšená z 90 % na 100 %. Maximální hodnota výnosu je 50 % (7,22 % ročně).


Hlavní výhody

 • Výběr perspektivních akcií, které reprezentují široké spektrum celosvětové ekonomiky.


 • Ochrana investované částky ve výši minimálně 90 % s možností 100% ochrany.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 50 % (7,22 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory