ČSOB Zpětného odkupu 2

Optimum Fund ČSOB Zpětného odkupu 2

Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,2500  CZK
 • Datum aktualizace 16. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Výnos fondu ČSOB Zpětného odkupu 2 je vázán na vývoj koše akcií 30 společností, které uplatňují politiku zpětného odkupu vlastních akcií...číst dál

Hlavní výhody:

Investice do koše akcií 30 společností, které provádí zpětné odkupy svých akcií. Na růstu koše akcií firem se podílíte 100 %.

90% ochrana investované částky ke dni splatnosti za podmínek…číst dál

 • Výnos v měně 2,50 %
 • Roční výnos v měně 2,40 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 167,78 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 10. 09. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 07. 2024
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,2500
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 09. 2019
ISIN ISIN BE6304957549
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 2. 7. – 31. 8. 2018
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Zpětného odkupu 2

Představujeme

Výnos fondu ČSOB Zpětného odkupu 2 je vázán na vývoj koše akcií 30 společností, které uplatňují politiku zpětného odkupu vlastních akcií (při odkupu se sníží celkové množství akcií společnosti obchodovaných na trhu, což má za následek zvýšení zisku na akcii a růst ceny akcie). Jde především o zavedené firmy, které disponují velkými přebytky hotovosti. Při výběru akcií do základního koše fondu ČSOB Zpětného odkupu 2 byl zvažován potenciál zvolených společností. Výběr je rovněž založen na široké sektorové diverzifikaci. V koši tak můžete najít velké průmyslové konglomeráty (Siemens), těžaře ropy a zemního plynu (Shell či Total) nebo významné banky (BNP Paribas). Mimo vyjmenované tituly tu je i největší švýcarská firma, potravinový koncern (Nestlé) a jedna z největších farmaceutických firem na světě (Novartis) anebo producenti spotřebního zboží (Unilever či Kimberly-Clark).

Bude-li konečná hodnota koše ke dni splatnosti stejná nebo vyšší než počáteční, vyplatíme vám investovanou částku spolu s výnosem, který se počítá jako násobek míry participace ve výši 100 % (procentní podíl na růstu koše akcií) a růstu koše akcií. Na případném poklesu se podílíte také v plné výši, avšak do maximální hodnoty –10 % (–1,78 % ročně). Zpět tedy dostanete minimálně 90 % vložené investice ke dni splatnosti. Maximální hodnota výnosu je 50 % (7,12 % ročně).


Hlavní výhody

 • Investice do koše akcií 30 společností, které provádí zpětné odkupy svých akcií. Na růstu koše akcií firem se podílíte 100 %.


 • 90% ochrana investované částky ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 50 % (7,12 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory