Fund World

Plato Institutional Index Fund

Dovolte, abychom vás informovali, že fond Plato Institutional Index Fund World převzal dne 13.10.2017 fond Index Fund World. Informace o důvodech a vlastním provedení sloučení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů. Tisková zpráva o proběhlém sloučení.

 • Hodnota 364,9800  EUR
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně 21,66 %
 • Roční výnos v měně 9,28 %
 • Výnos v CZK 20,72 %
 • Roční výnos v CZK 8,90 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.)
V měně produktu 3,74 3,33 7,58 9,38 10,30
V CZK 4,43 4,43 8,80 11,35 9,87

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 132,33 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 03. 07. 2017
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 364,9800
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN BE6295950685
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0,075 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Plato Institutional Index Fund

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory